fredag 27. juni 2014

Besiktigelse av ny gangbane i Fiskumvannet naturreservatDet er en viktig begivenhet når foreningens "hjemmebane" nå har fått ny og enklere vei ut til tårnet. Fylkesmannen har endelig iverksatt denne del av forvaltningsplanen fra 2009. Per Øistein tok initiativet til en felles besiktigelse 10. juni. Han oppfordret til kommentarer og forslag fra de 5 øvrige deltakerne. Blant annet synspunkter om en mulig sittegruppe inne i skogholtet, hvor grantrærne etter hvert skal
ryddes ut.
Ønskelig med sittegruppe her?
Flere påpekte behovet for en bedre løsning over myra, hvor en hevet gangbane ville gjøre veien brukbar også ved høy vannstand. Likeledes burde noe gjøres for å hindre farlige situasjoner med glatt underlag i vått vær og ved frost. Gangbanen framstår estetisk sett som en noe rimelig løsning, i forhold til visjonen om et flott arkitekttegnet anlegg slik man finner i andre land.  Det ble for øvrig etterlyst ei liste over hvilke arter som vil få bedre livsvilkår av de planlagte endringene i landskapet, og hvilke arter som vil få dårligere kår. Det vrimlet av småfugl som hadde søkt tilflukt i de store vierkrattene, som det er meningen å fjerne.
Tårndebatt i ly for uventet regnbygemandag 23. juni 2014

Busksanger høydepunkt under nattsangerturen

Årets nattsangerlytting 13. juni startet i tårnet på Fiskum, og fortsatte på Råen. Her hørtes busksangeren med sine repeterende tema nede fra elvekantskogen. Den har antakelig kommet fra vinterkvarteret i India til Råen, hvor den først ble registrert av Vegard Bunes en uke tidligere. Et par myrsangere bidro i høyere tempo, og en vaktel ropte i blant melankolsk ute på jordet. Ingen dårlig avslutning. 8 deltakere var innom.

På myra innenfor tårnet

Æresmedlem Magne ser lyset midt på natta

torsdag 12. juni 2014

Tur til Kolbergsetra/Skarragruvene/Dørsjø lørdag 14. juni

Feltutvalgets aktive og kunnskapsrike turleder Anders Hals skriver i invitasjonen til foreningens siste planlagte arrangement dette halvår: Frammøte ved bomkassa på Jungerveien (Ormåsen i Øvre Eiker) kl. 08.00. Alternativt inne ved Kolbergsetra et kvarter seinere. Derfra går vi vestover mot Skarragruvene og - etter hvert - Dørsjø. Vi går rundt hele Dørsjø til Jensrud i nordenden og skrår deretter av mot høyre og østover tilbake mot Kolbergsetra. Det kan tenkes at vi gjør noen avhopp fra det opprinnelig planlagte, men det får vi ta underveis og om folk vil.

Turen er lettgått. Det er et par steder noe bløtt, men jeg kommer uansett til å gå i joggesko. Turen er like mye en bli-kjent-tur som det er en fugletur, men ved Dørsjø - og kanskje mest i nordenden, er det en del veldig spennende våtmark hele Vestsida-området tatt i betraktning.

Jeg kommer til å dra med meg en kikkert, men teleskopet lar jeg bli liggende hjemme. Turen er satt opp til å vare til ca. kl. 12 eller i ca. fire timer. Jeg gikk runden her en dag i slutten av mai og da brukte jeg godt under to timer uten å sprenggå.
 
Vel møtt!

Nyt nattsangerne på Fiskum fredag 13. juni

NOF Øvre Eiker har lang tradisjon med en felles nattlig fuglelytting når alle sangerne er kommet på plass. I år starter vi allerede kl.18 med tårnettermiddag, for de som ønsker det. Siste uke er det registrert både busksanger, gresshoppesanger, sivsanger og mange myrsangere ved vannet. Og ikke minst er nattergalen i år tilbake! Gledelig er det også at et sangsvanepar for aller første gang har hekket hos oss. Familien med tre sjarmerende unger holder til rett ved tårnet.
 
Å unne seg i det minste en eneste tur i året for å nyte nattsangerne, er neppe noe man vil angre på. Turleder er Bjørn Tore Bollerud. Oppmøte når det måtte passe. Den nylagte flate og tørre gangbanen fra parkeringsplassen til tårnet gjør adkomsten enklere og kortere enn noen gang. Banen åpner en ny mulighet for alle som hittil har funnet veien for vanskelig. Det er nå bare fem minutters bedagelig gange ut til tårnet. Men det er ingen grunn til hastverk. De største opplevelsene kan komme underveis.
 
Vel møtt!

torsdag 5. juni 2014

Velkommen til «Nye Fiskumvannet naturreservat» 10. juni


NOF Øvre Eiker lokallag inviterer til befaring & ekskursjon på ny kloppet og lettgått sti til tårnet tirdag 10. juni kl. 18.Frammøte: Parkeringa på plassen ved jernbaneundergangen på Fiskumsletta. 

Turleder: Per Ø. Klunderud – tlf. 948 86 503

Det skjer store ting på Fiskumvannet for tiden, og ved tørt vær kan man i dag gå tørrskodd ut til tårnet på den nye kloppa! Alt er på langt nær ferdig, men SNO – Statens Naturoppsyn - har kommet godt i gang. Foreningens medlemmer og andre, inviteres til en prøvevandring på de nye gangbanene, med tårnet som mål.

Det vil bli orientert om og diskutert rundt bl.a. følgende tema:
Klopping, sikring av klopp, evt. sittegrupper, fuglekasser (prosjekt?), gjerding, beiting & beitedyr, dugnad fra foreningen etc. Fritt fram for spørsmål og synspunkter.

Ta gjerne med kaffe, kveldsmat og myggspray. Merk at denne turen er et tillegg til programmet, og at tårnkveld og nattsangerekskursjon blir gjennomført som annonsert fredag 13. juni (med frammøte samme sted kl. 18:00).

Hilsen
NOF Øvre Eiker lokallag og turleder