mandag 24. mars 2014

Velkommen til møte om skogsfugl 1. april

Medlemmer og andre fugleinteresserte er velkommen til vårt månedlige møte i Haug menighetssenter i Hokksund tirsdag 1. april kl. 18.30.

Kveldens foredrag: "En smak av vår" ved Knut Tore Gundersen

Orrhane (foto: Knut Tore Gundersen)

Gjennom en kombinasjon av dyktighet og flaks fikk amatørfotograf Gundersen et enestående filmopptak av tiur og rev.  Dette inspirerte til å lage en film fra samme tiurleik over tre påfølgende år. Etter denne 25 minutter lange filmen presenteres resultatene fra skogsfugltellinger på Hadeland gjennom mer enn 30 år. Var det mer fugl før? I hvilken retning går trendene? Påvirker vi mennesker utviklingen? Høyst aktuelle spørsmål, som han vil forsøke å gi svar på. I tillegg får vi del i generell og ny viten om skogsfuglenes liv, med deres fiender og venner. Kort sagt skogshønsenes økologi.


Knut Tore Gundersen (54) har lang og allsidig friluftsbakgrunn, med ornitologi, naturvern, foto, trekkhunder og jakt. Han er fra Jevnaker, jobber i Statens kartverk og har vært leder av viltnemnda.


  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no   
  • Medlemmenes kvarter – fritt fram for alle med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.
Gratis adgang. Salg av kaker og kaffe. Loddsalg. 

Vel møtt!

søndag 16. mars 2014

Tillitsvalgte i NOF Øvre Eiker etter årsmøtet 2014

Etter mange år i den viktige rollen som kasserer, ønsket Grethe Fosen nå en velfortjent hvil. Hun ble under årsmøtet 11. mars behørig takket for sin store innsats for foreningen. Vår valgkomite hadde gjort en meget god jobb og funnet den best mulige erstatter i vår tidligere mangeårige leder Terje Bakken. Heller ikke medlem av valgkomiteen Per Øystein Klunderud ønsket gjenvalg, og styret innstilte Hans Jørgen Nilsen som ny makker for Magne Sjøblom. Årsmøtet vedtok valgkomiteens og styrets innstilling.

Foreningen har fram til årsmøtet 2015 følgende tillitsvalgte:

Audun Jahren                          Leder                                             
Rita Rustan                             Nestleder
Terje Bakken                          Kasserer                             
Bent Ellingsen                        Sekretær                                         
Torhild Graversgaard            Styremedlem                                    
Bjørn Tore Bollerud              Varamedlem 
Svein Tangen                         Varamedlem 

Revisorer: Arne Bjørnvolden og Anne Sørensen
Valgkomite: Magne Sjøblom og Hans Jørgen Nilsen

søndag 9. mars 2014

Flott vårtur til Tjuvøya søndag 9. mars

Ingen sure miner blant de 11 deltakerne etter at vår planlagte vintervandring ble til en feiring av våren i sola på Tjuvøya ved Steinberg. Rødstruper, fuglekonger, svartmeis og andre meiser sang i skogen, hvor det knapt var en snøflekk å se.

Foto: Arne Bjørnvolden

Det ble registrert 16 arter:
Knoppsvane
Grågås
Kvinand
Laksand
Gråmåke
Ringdue
Rødstrupe
Fuglekonge
Granmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Kråke
Grønnfink
Dompap
Gulspurv


lørdag 8. mars 2014

Bli med elvelangs på Loesmoen søndag 9. mars

Det er igjen på tide med den nye versjonen av foreningens tradisjonelle vintervandring. Opprinnelig gikk den som kjent langs Vestfosselva i januar, men vanskelige forhold gjorde at vi i fjor utsatte den til mars og flyttet til Drammenselva mellom Steinberg og Hokksund. Vi møttes ved porten til Oso Hotwater på Loesmoen industriområde, og ruslet makelig langs elva og tok en runde rundt Tjuvøya. Variert terreng med mulighet for både skogs- og vannfugler.

I år gjentar vi turen - mer som en vårvandring - søndag 9. mars kl.10. Vi er aldri langt fra parkeringa, og man kan selvsagt avslutte når som helst. Alle er velkommen. Ingen påmelding nødvendig. Turleder: Audun Jahren - tlf. 907 34 525.

tirsdag 4. mars 2014

Jubileumsfest på Fossesholm 17. oktoberNOF Øvre Eiker fyller 40 år. Inger, Terje og Magne i festkomiteen har bestilt lokaler på Fossesholm i Vestfossen for å gi jubileumsfesten en verdig ramme. Her feiret vi også foreningens 30-års jubileum under svært høy stemning. Program for festen er foreløpig ikke klart, men det blir utvilsomt et trivelig lyspunkt i høstmørket. Alle medlemmer oppfordres til å sette av denne fredagskvelden.