lørdag 7. oktober 2017

Om sjøfugl i Oslofjorden tirsdag 10. oktober kl.18.30

Strandliv med mye utstyr
Ærfugl i fjorden (Foto: Morten Bergan)

I kveldens foredrag "Sjøfugler i indre Oslofjord" gir Morten Bergan en oppdatert oversikt over forekomst og trender for disse fuglene. Også langs Buskeruds kystlinje. Og selvsagt illustrert med flotte bilder. 


Morten Bergan er et velkjent navn i fuglemiljøet. Har er geolog, fugleentusiast fra barndommen og særlig kjent for sine sjøfuglkartlegginger i Oslofjorden. Dette har gitt grunnlagsmateriale for flere verneområder, og han har også gjennomført årlige sjøfugltellinger i regi av Fylkesmannen. I tillegg har han etablert Lilløyplassen Naturhus på Fornebu, og ledet dette de første årene. Han er medforfatter av «Fugleguide til Oslo og Akershus», er reiseleder i NOF Travel, er mye brukt som foredragsholder og har mange roller i NOF-systemet. Hvordan han får tid til alt dette, får vi kanskje høre litt om.
 Etter foredraget følger ordinære møteposter:

·    Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no   
  • Fritt fram for alle med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.

Takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster! 

onsdag 4. oktober 2017

Første skjærpiplerke på Fiskum 21. september

 Foto: Melvin Åsum

Melvin Åsum var den heldige som påtraff Fiskumvannets og Øvre Eikers aller første skjærpiplerke. Han forteller: "Det var på vei ut til tårnet, ved de ytterste kloppene, som jeg oppdaget en spurvehauk og en kråke som jaget hverandre. Jeg tok noen bilder av disse, og det var da skjærpiplerka fløy opp. Men det var ikke før jeg kom hjem og gransket bildet jeg oppdaget at det kunne være skjærpiplerke. Den ble lagt ut på artsobservasjoner med spørretegn. Etter hvert hadde Per  Øystein vært i kontakt med far og sønn Ullman, som kunne bekrefte at det var skjærpip." 

Magnus Ullmann er blant Sveriges mest kjente fuglekjennere, og både han og sønnen er piplerkeentusiaster. Som kjent kan det gi fine utfordringer å identifisere disse nokså like artene. 

Ifølge "Piplerker og erler i Buskerud", artsartikkel av Steinar Stueflotten fra 2013 på http://www.nofbuskerud.net, ville et mer sannsynlig tidspunkt for et besøk hos oss vært om våren. Da dukker skjærpiplerker iblant opp under trekket i Hallingdal og andre steder. Hovedtyngden av observasjoner i vårt fylke er ellers Hurum, hvor den kan påtreffes også om vinteren. Som navnet tilsier er dette en art som hekker i skjærgården.tirsdag 3. oktober 2017

Fiskumvannet overlegen i lokalitetskonkurransen 1. oktober

Rekordsterkt bemanning på 14 (Foto: Morten Jagdum)


Resultater fra årets lokalitetskonkurranse som ble arrangert søndag den 1. oktober fra kl. 9 til 12 i forbindelse med EuroBirdWatch 2017.
Årets vinner ble Fiskumvannet med 53 arter.
Etter en uke med stabilt gråvær fra øst og lite trekkaktivitet, lå det an til et værskifte med regnvær fra vest. Dette nådde vårt område helt på slutten av telleperioden. Det ga økt trekkaktivitet og bedre resultater enn forventet.  Resultatene ble som følger (detaljer og historikk i eget vedlegg):
1. Fiskumvannet             53 arter
662 individer
14 deltagere
2. Sætrepollen                45 arter
1190 individer
  1 deltager
2. Averøya                        45 arter
859 individer
  2 deltagere
2. Linnesstranda             45 arter
403 individer
  2 deltagere
Det ble en morsom konkurranse med delt annenplass på tre lokaliteter som alle endte på samme resultat 45 arter! Noe variabel deltagelse der vinneren Fiskumvannet satte ny rekord for denne konkurransen med 14 deltagere. Totalt 3114 individer og 78 arter er 919 individer flere og 2 arter færre enn for de samme fire lokalitetene i fjor.
De tre mest tallrike artene var: grågås 699 individer, ringdue 479 individer og stokkand 294 individer. På landsbasis var grågås og bjørkefink på topp. Av mer sjeldne arter kan følgende nevnes: stjertand, taffeland, vannrikse og  varsler på Fiskumvannet, havørn i Sætrepollen og horndykker på Averøya. En vannrikse ble også hørt på Linnesstranda før kl.9.

Kilde: http://www.nofbuskerud.net/