mandag 16. juli 2018

Anbefaling: Fuglefestivalen på Lista 25. -26. august.Lista Fuglestasjon ønsker alle fugleinteresserte velkommen til Fuglefestivalen på Lista 25. -26. august. Listahalvøya har et unikt og variert landskap med et bredt utvalg av gode fuglelokaliteter innenfor et lite område. Deler av Listastrendene og områdets viktigste våtmarker har fått Ramsar-status, og utgjør sammen Lista våtmarkssystem. Siden 1990 har Lista Fuglestasjon registrert 345 arter i stasjonsområdet.
Plasseringen er ikke tilfeldig, for dette er kanskje den aller beste plassen i landet for å observere fugletrekket, både til lands og til vanns. Fugletrekket er omfattende, og pågår i mange av årets måneder. Fuglestasjonen overvåker fugletrekket med sine faste trekktellinger og ringmerking i perioden fra 15. mars til 15. november, kun avbrutt av en liten pause midt på sommeren.
Årets fuglefestival er et samarbeid mellom NOF Lista Fuglestasjon og Besøkssenter våtmark Lista.

Har du bilder fra sommerens fugleopplevelser?

Bilder ønskes til både denne nettsiden og vår facebookside. Har du ingen bilder kan du gjerne sende en beretning til bent.m.ellingsen@gmail.com.