onsdag 15. juni 2022

INVITASJON TIL OMSØKT NYTT NATURRESERVAT I ØVRE EIKER FREDAG 17. JUNI

Frammøte Sundhaugen kl.10. Varighet til kl.17. 

Tre grunneiere har tilbudt frivillig vern av et skogsområde på kalkrik grunn sør for Sundhaugen. Buskerud Botaniske Forening skal kartlegge plantelivet i det omsøkte reservatet "Klippa", og medlemmer av BirdLife Øvre Eiker kan bli med på turen. Etter frammøte på Sundhaugen nås målområdet i biler via Hakavikveien og Råenseterveien, som tar av oppover åsen fra Hakadalsveien. Det blir en tur i spennende terreng med kunnskaprike botanikere, og kan hende interessante fugleobservasjoner. Ta med mat og drikke. Kjentmann og turleder er Per Ø. Klunderud. 


Les invitasjon her: https://buskerud.botaniskforening.no/kalender/kartlegging-av-edellovskog-ved-fiskumvannet-ovre-eiker/

Fagrapport fra området finnes her: https://www.statsforvalteren.no/contentassets/16372acf92224e7b84665c92f33253c8/klippa-ovreeiker-fv-2021-naturfaglig-rapport.pdf
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar