torsdag 3. november 2011

Møteinnkalling til møte 07.november


Tid:     Mandag 7. november 2011 kl. 18.30.
Sted:   Ungdomsheimen i Vestfossen.

PROGRAM

  • Siste nytt fra fuglefronten.
  • Medlemmenes egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.
  • Pause - hyggelig samvær med salg av kaffe, brus, kaker og utlodning.
  • Bildeforedrag: Tore Gunnarsen: Vandrefalken.  


Foto: Jens Erik Nygård

Vandrefalken var tallrik og utbredt inntil miljøgifter førte til sterk tilbakegang fra rundt 1940.  Etter giftforbud og skjøtselstiltak startet en sakte framgang fra 1980. I dag er falken en viktig indikator for vår miljøstatus, og ikke lenger direkte truet. Foredragsholderen vil fortelle og vise bilder bl.a. fra perioden hvor utsetting av unger fra oppdrett i Sverige var viktig. Som verdens raskeste dyr, med en imponerende jaktteknikk, har vandrefalken alltid fascinert oss.

Tore Gunnarsen har vært aktiv ornitolog i nærmere 45 år. Han er biolog og lektor, var hovedmannen bak etablering av NOF Drammen og foreningens første formann. Gunnarsen deltok i Atlasprosjektet, den store kartleggingen av fuglefaunaen i Buskerud på 80-tallet.  Interessen for rovfugl generelt og vandrefalk spesielt ble stadig sterkere. I over 20 år har han deltatt i kartlegging av utbredelse og skjøtselstiltak for vandrefalk i Buskerud i over 20 år.

VEL MØTT!