onsdag 23. september 2020

TUR TIL MØLEN I VESTFOLD SØNDAG 27. SEPTEMBER

Det var morsomt å endelig arrangere en NOF Øvre Eiker-utflukt igjen, den første siden Nattsangerturen i juni! Fem deltakere møtte på parkeringen ved Mølen kl 0800, deriblant et par debutanter på ØE-tur, noe som var ekstra gledelig.


Tundralo i selskap med lappspove
(foto: Lars H. Dolmen)

Det var oppholdsvær og noe vind, og med de foregående dagenes høststorm i minne var det ingen grunn til å klage. Turen gikk i rykk og napp langs kjerrene og jordet ned mot tarebukta. Ei havsule ble observert liggende på sjøen et stykke utenfor rullesteinstranda, silender og ærfugler fløy langs strandkanten, i terrenget var det mye småfugl med bl.a. svarttrost og grønnfink. Jernspurv og gransanger ble observert og tradisjonen tro dukket det opp en fasan på jordet langs stien. Ved tarestranda ble bl.a. skjærpiplerke sett, og utenfor lå mye ærfugl og sjøorre.
De fleste var spent på om vi skulle få se tundralo som var rapportert fra Mølen de siste dagene, og derfor ble det etter hvert rask marsj over til sandstranda. Og gledelig nok, etter nitid granskning med teleskopene ble det konstatert fem tundralo sammen med en sandlo, fire lappspover, tre myrsniper, to tjeld og en brushane. Utenfor stranda ble også 3 horndykkere observert.
Til sammen noterte skåderne rundt 50 arter på turen, og alle hadde en eller flere nye. Turfølget brøt opp etter lunsj rundt kl 1300 og dro hver til sitt, dvs. bl.a. til Presterødkilen, Ilene, Bergsvingen, Fiskumvannet...