fredag 28. desember 2018

VELKOMMEN TIL MØTE 8. JANUAR MED FOREDRAG OM FUGLEMATING

Tid: Tirsdag 8. januar kl. 18.30 
Sted: Haug menighetssenter i Hokksund.

Kveldens foredrag: "Jan Erik Røer: NOFs fuglerestaurant på Nesodden"

Bjørkefink - vintergjest i mange hager (Foto: Jan Erik Røer)

Jan Erik viser bilder med fugler og dyr som har vært på besøk i NOFs fuglerestaurant, og filmsnutter med situasjoner som har oppstått i løpet av to år med kontinuerlig sending på nettet av livet i restauranten. Her blir det både presentasjon av artene man kan se på en fôringsplass, en del om hva du kan fôre med og litt om automater og utstyr. Jan Erik er oppvokst på Nesodden. Han har holdt på med fugler så å si hele sitt liv, og kjenner fuglelivet på Nesodden godt. Til det daglige jobber han delt mellom Natur og Fritid og en liten stillingsandel i NOF. Jan Erik er turleder i NOF Travel og en ivrig fotograf. Fôringsplassen i eikeskogen på Løes, som etter hvert har blitt til NOFs fuglerestaurant, har han fulgt fra vinduet i sitt hjemmekontor i nær 10 år.

Etter foredraget følger en pause med loddsalg og salg av kaffe og kaker. Deretter ordinære møteposter med deltakernes egne observasjoner og bilder m.m. 

Alle ønskes velkommen. Gratis adgang. 

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR MED KAKER OG LOTTERIGEVINSTER.

onsdag 5. desember 2018

BILDER MOTTAS MED TAKK

Foreningens neste arrangement er møte i Hokksund 8. januar, med foredrag av Jan Erik Røer om fuglemating. I mellomtiden ønskes bilder velkommen for visning her. Bilder som passer til juletiden, bilder av en fin foringsplass eller andre fuglebilder. Meldinger om spesielle fugleopplevelser mottas også med takk. Send en mail til: bent.m.ellingsen@gmail.com.

Benytt også vår facebookside, se link øverst på denne siden.

Sidensvans på Koberghaugen (Foto Dagfinn Kolberg)

Spurveugle (Foto Dagfinn Kolberg)mandag 26. november 2018

Velkommen til møte tirsdag 4. desember med foredrag om Borrevannet i Horten

Tid: 18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund.
Fri adgang. Alle ønskes velkommen. Salg av kaker og kaffe m.m.

Årets møteserie avsluttes med foredrag om Borrevannet, et av Østlandets rikeste fugleområder. Kjetil Johannessen har vokst opp i nærheten, og vil fortelle om fuglelivet, miljøet av fugleinteresserte og utfordringene med press fra ulike andre interesser.  Borrevannet har en del felles med Fiskumvannet.

Kanskje har oppveksten ved Borrevannet medvirket til at Kjetil Johannessen fortsatte å jobbe med ivaretakelse av naturen, i dag som nestleder i Oslofjorden Friluftsråd. Han er også medforfatter av den flotte boka "Fuglelivet ved Borrevannet".
Duetrost ved Borrevannet (Foro Kjetil Johannessen)

Borrevannet - langt og smalt (Foto: Gjengangeren / Ole Kristiansen)
Etter foredraget følger faste møteposter:

·         Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
·         Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
·         Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.     
·         Meldinger og eventuelt.
      Takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster. Vel møtt!

fredag 16. november 2018

Velkommen til "Natur & Kultur" på Fossesholm i Vestfossen søndag 18. november

Den kjente ornitologen Magnus Ullman kommer

Denne årlige møteplassen for naturinteresserte er åpen 14.30-19.00. Stikk innom til foredraget du ønsker mest, eller få med deg hele ettermiddagen. Årets tema er fugler og skog. Magnus Ullman, en av Nordens fremste ornitologer, foredrar om fugler. Gjermund Andersen, blant annet kjent fra kampen om Trillemarka, tar for seg skog og skogsdrift.  Programmet finner du her: Naturog kultur 2018 


Skogens forsvarer - Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet i Oslo
NOFs egen forretning "Natur og Fritid" er også på plass. Hvis du vil kjøpe eller bare se nærmere på kikkert, fuglemater, fuglekasse, bøker eller annet naturutstyr, kan det være lurt å be dem ta med seg dette til Fossesholm. Besøk butikken her: https://www.naturogfritid.no/ I motsetning til mange andre forretninger driver de ikke med falsk reklame, men fører kvalitetsprodukter - og inntektene går til et godt formål. Hva med en julepresang?

Hovedarrangør er Naturvernforbundet i Buskerud. 

Vel møtt! 

AVLYST: "FUGLER OG FUGLELYDER I VINTERSKOGEN" 17. NOVEMBER

onsdag 7. november 2018

Kommende aktiviteter

17. november: "Fugler og fuglelyder i vinterskogen" - rusletur i Nedre Eiker med den kjente ornitologen Magnus Ullman kl.10-14. For medlemmer - begrenset deltakelse.

18. november: "Natur & Kultur 2018" på Fossesholm i Vestfossen kl.14.30-19. Møteplass for naturinteresserte, med lærerike og underholdende foredrag m.m. Mer informasjon her: PROGRAM 2019

4. desember: Møte med foredraget "Borrevannet - fugl og forvaltning" av Kjetil Johannessen.

ALLE ER VELKOMNE PÅ MØTER HOS NOF ØVRE EIKER. GRATIS ADGANG. SALG AV KAFFE OG KAKER.

torsdag 18. oktober 2018

Velkommen til møte 6. november med foredrag om nattlerke og andre arter i Spania

Tid: 6.11.2018 kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund.
Alle er velkomne. Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker.

Nattlerke (Foto Thor Østbye)

Nattlerkas landskap i Spania (Foto Thor Østbye)

Kveldens foredrag: Nattlerke – en utfordring og en drøm for ornitologer"  av Per Øystein Klunderud med bilder av Thor Østbye


Når Per Øysteins turgruppe besøkte Sepúlveda nord for Madrid i 2015, var det knapt noen norske ornitologer som hadde gode bilder av nattlerke (tidligere kalt dupontlerke). M
ed fugler i spill og sang ble det en feststund for deltakerne.  Seinere har det blitt ytterligere fire besøk her og på steppen El Planeron i Aragon, begge kjerneområder for arten. 

Per Øystein og Thor Østbye prøvde i april 2017 å avlure den myteomspunne arten for noen av dens hemmeligheter. I Fugleguiden omtales den slik: "Hovedsakelig standfugl. Svært sky. Ofte vanskelig å oppdage, løper raskt vekk. Synger helst i grålysningen og skumringen, en kort, vemodig, rolig repetert strof".

Vi får også høre om status og utfordringer for den rødlistede lerka. Finner vi de samme utfordringene hos noen av våre egne arter i kulturlandskapet? Det blir også litt om insekter og insektdød, siden lerkene er helt avhengige av insekter i hekketiden. Andre arter fra disse områdene vil også bli presentert. Som bonus får vi se bilder av pantergaupe / spansk gaupe. 

Per Øystein vil orientere om sine reisetilbud, under merkevaren KNoK (Klunderud Natur og Kultur).

Fotograf Thor Østbye er bosatt i Vang i Valdres. Han har i mange år livnært seg som fotograf, med stor innsikt i både arter og landskap. Han har samarbeidet med Per Øystein på en rekke reiser og med ulike tema knyttet til kulturlandskapet.

Foredragsholder Per Ø. Klunderud er bosatt på slektsgården på Fiskum i Øvre Eiker. Han har vært med i NOF Øvre Eiker lokallag siden 1975, herav 11 år som leder. Han har vært ansatt på deltid i Naturvernforbundet i Buskerud siden 1986, og har fra 1990 vært engasjert i arbeid med kulturlandskap. Blant annet  med slåttekurset på Ryghsetra, men også med arbeid på egen gård.

Etter foredraget følger ordinære møteposter:

·             Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
·         Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
·         Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.     
·         Meldinger og eventuelt.

Hjertelig takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster. Vel møtt!

·

søndag 14. oktober 2018

Skjeggmeis toppet årets siste tårndag 13. oktober

De 8 som var innom tårnet kunne glede seg over flott høstvær med 18 graders varme. Høydepunktet var en flokk på 17 skjeggmeis, som dessverre ikke alle fikk med seg. Også i fjor var skjeggmeis innom i oktober.  Rekorden på 70 individer ble satt i 1998. Alle historiske registreringer av denne sjeldne gjesten er fra oktober eller november. Andre godbiter denne fine dagen var tre sjøorrer, en duetrost,  to seine låvesvaler og ei vipe.

Takk til vår faste tårnvert Bjørn Tore Bollerud
(Foto: Morten Jagdum) 

Tårndag i oktober med 18 varmegrader skjer ikke hvert år
(Foto: Morten Jagdum)

torsdag 11. oktober 2018

Lørdag 13. oktober: Årets siste tårndag ved Fiskumvannet

Tårnvert Bjørn Tore Bollerud ønsker medlemmer og andre interesserte velkommen til sesongens siste felles samling i fugletårnet i Fiskumvannet naturreservat kl. 09.30 - 14. Siste uke er 61 arter registrert her. Blant høydepunktene nevnes storlom, dvergfalk, lappfiskand, stjertand og dvergdykker. En sein låvesvale er også sett, og flokker med kortnebbgjess fra Svalbard har passert. Det er fortsatt stor aktivitet av trekkfugler. Fuglelydene kan være interessante på denne tida, da man kan lære seg andre lyder enn sang. Tårnverten og andre kunnskapsrike deltakere vil bistå de mindre erfarne, selv om det er vanskelig å identifisere enhvert lite pip. Vel møtt!
Steinar Stueflotten under en kjøligere oktoberdag i 2016. (Foto Morten Jagdum) 

Audun Jahren ved bordet under tårndag i oktober 2015


lørdag 29. september 2018

Velkommen til foredrag 9. oktober om den mystiske jaktfalken

Sted: Haug menighetssenter. Tid: Kl.18.30. Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker.

Kveldens foredrag:  "Jaktfalk – resultater fra 10 års studier i Buskerud" av Lars Egil Furuseth


Jaktfalken er her hele året (Foto: NRK)

Folk flest ser sjelden vår største falk. Hvert møte får en fuglekikkers hjerte til å slå litt raskere. Den er den tøffeste av de fem falkeartene som hekker her i landet, siden den stort sett holder seg i sitt område året rundt.  Det er mye mystikk rundt jaktfalken. 

Lars Egil Furuseth har fulgt med jaktfalken på dens hekkeplasser i deler av Buskerud siden 1980-tallet. De siste 10 årene mer inngående med tanke på å kartlegge hekkeplasser og hekkeresultater i hele fyket. Foredraget er en oppsummering av mange års feltarbeid med jaktfalken. Vi følger arbeidet fra ettervinteren, gjennom hekketiden og frem til snøen legger seg igjen senhøstes. Vi får kjennskap til artens generelle biologi, status, hekkeresultater og fremtidsutsikter. Samt et innblikk i foredragsholderens arbeidsmetoder for å avsløre jaktfalkens livsførsel.

Flott himmelprofil (Foto: Lars Egil Furuseth)


Jaktfalken er en stor fugl . Foto: Fredrik Strøm ( Natursidan.se )

fredag 28. september 2018

Tårndag i Fiskumvannet naturreservat lørdag 29. september

Da er høstens tredje tårndag vel gjennomført - denne gangen ikke helt uten dramatikk. Fuglemessig ble det en trå start hvor aktiviteten virket preget av det kalde været, men etter hvert som det tødde opp kviknet også fuglene til og det ble en meget bra dag. Lokalt for Fiskumvannet og de 5 deltakerne var en ung horndykker en sjelden observasjonen. En lerkefalk fløy gjentatte ganger rett over tårnet, og både dvergfalk, spurvehauk og hønsehauk viste seg fram. En stor flokk tornirisk anslått til 100 individer ble sett ved Flesaker. Å avslutte dagen med 14 kvartbekkasiner langs Hegstad beitemark var virkelig bemerkelsesverdig. Det ble registrert 45 arter denne dagen.

Dagens dramatiske innslag stod tårnvert Bjørn Tore Bollerud for da han midt i en munter passiar opplevde at hans kjære faste tårnhatt plutselig blåste av hodet, over tårnkanten og ned i elva Dørja. En redningsaksjon ble iverksatt og hatten kunne landes, litt våt men ellers i fin form. Bildene fra hendelsen taler sitt tydelige språk.Tårnverten redder sin kjære lue

Lerkefall (Foto: Lars Dolmen)

mandag 17. september 2018

Tårndag med dvergdykkere, havelle og historiens yngste deltaker

Høstens andre tårndag ved Fiskumvannet ble gjennomført lørdag 15 september i strålende solskinn og økende vind. Hele 57 arter ble registrert. Sivhauken dukket stadig opp, flere våker passerte et stykke unna og to mindre flokker med kortnebbgjess markerte starten på deres returtrekk fra Svalbard. De ornitologiske høydepunktene var nok to dvergdykkere og ei havelle. Et annet høydepunkt kom da Merete Wiken Dees og Simon Rye entret tårnet med sin 5 uker gamle baby. Ei jente, foreløpig uten navn. Det er en antatt nedre aldersrekord for tårndagene.  I alt var 11 personer innom denne fine dagen. 

Merete med foreløpig navnløs rekordholder 
Neste tårndag er 29. september, men det er ingen grunn til å vente så lenge med et besøk i Fiskumvannet naturreservat. Det gjelder å benytte mulighetene mens det er høysesong for fugletrekket.

fredag 14. september 2018

Velkommen til tårndag på Fiskum lørdag 15. september kl.9.30-14

Forrige tårndag var 1. september. Denne dato ble det registrert 61 arter i området. Mest sjelden var nok en lappspurv, notert av Jon Ludvig Hals ved Flesaker. Her ble det også sett blåstrupe, sivsanger og andre sangere. Ellers dukket 7 rovfuglarter opp, og ei rødnebbterne hvilte ved Dørjas utløp.  Det er ingen grunn til at det ikke skal bli en like rikholdig og spennende dag lørdag 15. september.  Vel møtt til en trivelig dag på Fiskum.

Rødnebbterne ved Dørjas utløp (Foto: Steinar Stueflotten)

onsdag 12. september 2018

Populær gjettekonkurranse om fugler på Fiskum

Under Fiskum Grendeutvalgs markedsdag på Anfindshølen søndag 9. september var NOF Øvre Eiker for tredje gang representrert med en informasjonsbod. Hovedansvarlig Magne Sjøblom fikk god hjelp av Tore Haare og Anne Kvam, og av naturvernkontakt Marius von Glahn fra NOFs fylkesavdeling. Særlig var gjettekonkurransen populær, og førte til god kontakt med både barn og foreldre.

Hva slags fugl kan det være?


Marius von Glahn fikk barna i tale

torsdag 6. september 2018

11. september: Foredrag om den unge generasjon fugleinterresserte

Tid: kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund
Kveldens foredrag: "Fugl er kult, uansett alder!» av Bjørn Penk, Unge Ornitologer Norge


Som ung ornitolog i Norge i dag møter man utfordringer. Med et stort generasjonsskille og liten rekruttering, er det få unge som ser på fugl regelmessig. Det er bekymringsfullt for fremtiden. Unge Ornitologer Norge (UON) er en organisasjon som prøver å gjøre noe med dette. De startet som en selvstendig organisasjon, før det ble etablert et samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening ved siste årsskifte. Kveldens foredragholder er leder i foreningen.


Foredraget vil gi generell informasjon om Unge Ornitologer Norge, om hvem de er, hva de har gjort, hva de gjør - og ikke minst hva de vil gjøre forover. Kjenner du en ung person som er interessert i fugl, men aldri har funnet andre jevnaldrende å dele sin fascinasjon med? Eller kanskje du kjenner en som kan tenkes å ha glede av felles naturopplevelser og lære om fugler sammen med andre unge mennesker? Da er dette foredraget en meget god anledning til å invitere den unge med.

Mer om Unge Ornitologer Norge (UON) kan du lese her: www.facebook.com/uonorge

Etter foredraget følger ordinære møteposter:
·         Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
·         Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
·         Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.     
·         Meldinger og eventuelt.
Hjertelig takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster. Vel møtt!


onsdag 5. september 2018

Tårndag ved Fiskumvannet 1. september med 60 observerte arter

Myrsniper i sikte! (Foto Lars Dolmen)
Da er høstens aktiviteter i fugleklubben NOF Øvre Eiker endelig i gang. Til sammen 15 interesserte dukket opp på tårnet i løpet av dagen i godværet for hyggelig samvær og felles fugleobservasjoner. I løpet av en forlenget tårndag ble så mye som 60 arter identifisert ved Fiskumvannet, herav noen under en rundtur i buskas og siv ved Flesaker. Etter at sola hadde fått tak kom rovfuglene seilende. Tårnfalk, lerkefalk, vandrefalk, musvåk, hønsehauk, spurvehauk og til slutt en dvergfalk passerte tårnet. I tillegg var myrsniper, sandlo, heilo og trepiplerker på plass, for å nevne noe. Se artsobservasjoner.no for full liste.
Tårnvert Bjørn Tore Bollerud holdt som vanlig forsamlingen i ånde med gode historier og tricky spørsmål om fugl og deres lyder.

mandag 27. august 2018

Tårndag på Fiskum lørdag 1. september

September er måneden da sørgående fugletrekk for alvor kommer i gang. I fjor ble det registrert 43 arter ved Fiskumvannet første uka i september, og året før hele 54 arter. Vår tårnvert Bjørn Tore Bollerud starter fra parkeringsplassen kl.9.30, og blir i tårnet minst til kl.14. Noen vil sikkert også være på plass i tårnet lenge før Bjørn Tore ankommer. Vel møtt!

En noe yngre Bjørn Tore i tårnet 9. september 2009

mandag 16. juli 2018

Anbefaling: Fuglefestivalen på Lista 25. -26. august.Lista Fuglestasjon ønsker alle fugleinteresserte velkommen til Fuglefestivalen på Lista 25. -26. august. Listahalvøya har et unikt og variert landskap med et bredt utvalg av gode fuglelokaliteter innenfor et lite område. Deler av Listastrendene og områdets viktigste våtmarker har fått Ramsar-status, og utgjør sammen Lista våtmarkssystem. Siden 1990 har Lista Fuglestasjon registrert 345 arter i stasjonsområdet.
Plasseringen er ikke tilfeldig, for dette er kanskje den aller beste plassen i landet for å observere fugletrekket, både til lands og til vanns. Fugletrekket er omfattende, og pågår i mange av årets måneder. Fuglestasjonen overvåker fugletrekket med sine faste trekktellinger og ringmerking i perioden fra 15. mars til 15. november, kun avbrutt av en liten pause midt på sommeren.
Årets fuglefestival er et samarbeid mellom NOF Lista Fuglestasjon og Besøkssenter våtmark Lista.

Har du bilder fra sommerens fugleopplevelser?

Bilder ønskes til både denne nettsiden og vår facebookside. Har du ingen bilder kan du gjerne sende en beretning til bent.m.ellingsen@gmail.com.


lørdag 9. juni 2018

Nattsangertur med nattravn, nattergal og myrrikse

Lytting fra kloppa i Fiskumvannet naturreservat (Foto: Lars H. Dolmen)

Årets nattsangertur 8. juni ble en flott opplevelse for de 10 deltakerne. Ved Fiskumvannet hørte de flere rørsangere, myrsanger, to vannrikser tett innpå og det som først ble antatt å være litt utypisk vaktellyd. Sistnevnte ble etter hvert identifisert som myrrikse, en sjelden observasjon ved Fiskumvannet.
Turen gikk via Råen til Tørrbekk ved Eikeren, hvor minst to nattravner sang mens ei rugde patruljerte over lytterne. 
Arrangementet ble avsluttet i Bergsvingen, hvor en nattergal har vært hørt jevnlig den siste tiden. En myrsanger ble hørt, men ingen nattergal, og de fleste pakket og dro hjem rundt kl.01.45.
Jon Ludvig ble imidlertid stående igjen og plutselig gav nattergalen lyd fra seg. Via SMS fikk Lars beskjed og returnerte. Nattergalen sang da jevnlig, og flere sanglerker og rødstruper stemte i. Temperaturen var sunket fra 25 grader ved start til 12 grader da sistemann gav seg kl 02.35.
En stor takk til turleder Svein Tangen og solid forberedt lydekspert Jon Ludvig Hals.

onsdag 6. juni 2018

BLI MED PÅ NATTSANGERTUR FREDAG 8. JUNI KL.22

Alle trekkfugler har nå ankommet, og det er igjen på tide å sette av noen timer til å oppleve nattens fuglelyder. Som alltid i hyggelig selskap med andre som vet å sette pris på denne musikkformen, og med kunnskapsrike fuglekjennere som kan fortelle de mindre erfarne om hva som høres.  


Intens lytting i sommernatten i juni 2011

Som kjent er tidlig morgen den beste tid for å høre det mest intense fuglekoret, men noen arter utnytter i stedet nattens stillhet til å komme tydeligere fram med sitt budskap. Og enkelte kan synge når som helst på døgnet. Turler er Svein Tangen (mob. 93633771), med solid ekspertstøtte fra Jon Ludvig Hals. Påmelding ikke nødvendig. Myggvern anbefales. 


Start kl.22 på p-plassen i bunnen av Lundebakken, der fylkesvei 73 krysser elva Dørja.  Turen går med biler rundt Fiskumvannet, med stopp her og der - og slutter med en kort avstikker nedover langs Eikeren for å lytte etter nattravn. Den enkelte kan selvfølgelig avslutte når som helst.


VEL MØTT TIL ÅRETS NATTSANGERTUR!søndag 3. juni 2018

Tårndag i 30 graders varme med årets første andunger

Halvårets siste tårndag ble avholdt søndag 3. juni, på den lange og rekordtidlige varmebølgens siste dag. I 30 graders varme klarte 7 deltakere - med vår utrettelige tårnvert Bjørn Tore Bollerud i spissen - å registrere 40 fuglearter. De fikk blant annet gleden av å se mødre av både stokkand og kvinand svømme forbi med unger i kjøvannet. Stokkanda med hele 11 eller 12 unger.

Stokkandfamilie på av sine første utflukter (Foto: Lars H. Dolmen)

lørdag 2. juni 2018

Tårndag i Fiskumvannet naturreservat søndag 3. juni

Både medlemmer og andre er velkommen til siste samling i tårnet før sommerferien. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud vil være til stede i tidsrommet 09.30 - 14.00, og kan besvare de fleste spørsmål om fuglelivet. Det er registrert 40 arter i området siste uka, herav hele 7 sangerarter. De bidrar godt til det store  felleskoret. Sist ankommet av dem er den intense myrsangeren, mens hermingens mester -  gulsangeren - nå har flyttet inn i sitt reir høyt oppe i bladverket langs stien gjennom bjørkeskogen.  Lytt etter den nasale "badeand-lyden i den ellers individuelle og meget varierte sangen.


Lerkefalken har i det siste drevet sin avanserte akrobatikk i jakten på øyenstikkere og andre insekter, og den ofte mer lavtflyvende sivhauken kan dukket opp når som helst. 

VEL MØTT!

mandag 28. mai 2018

Varm fotosafari på Fuglenes Dag med lerkefalk, gulsanger og rosenfink

De 15 som var møtt fram til start søndag morgen 27. mai, vandret rundt i reservatet i to grupper. Jon Ludvig, som hadde overnattet i tårnet, kunne vise en gulsanger med mat i nebbet høyt oppe i bjørkekronene. Ikke et enkelt fotomotiv midt i bladverket. Heller ikke jaktende lerkefalk var lett å få i søkeren, der den drev halsbrekkende akrobatikk for å fange insekter. Andre arter bød på noe mindre utfordringer.

Det ble en meget varm dag, med nyutsluppet høylandsfe med kalver - og ingen mangel på mygg. Særlig oppover langs Dørja var det tett med mygg. Etter safarien var 20 personer innom tårnet, hvor en av deltakerne delte ut kake. Den ble tatt godt imot. Og rosenfinken bidro med musikken.

En travel tid for blåmeisen (foto: Tommy Johansen)
SE FLERE BILDER PÅ VÅR FACEBOOKSIDE
onsdag 23. mai 2018

Fotosafari på Fuglenes Dag søndag 27. mai

Vi markerer i år Fuglenes Dag på en ny måte, og satser på en fotosafari i Fiskumvannet naturreservat fra kl.9 - 11. Deretter bemannes fugletårnet av Lars Dolmen fram til kl.13. Her kan deltakerne dele sine erfaringer, og ta flere bilder.


Fire grupper med maksimalt fem deltakere hver, ledet av fototeknisk kyndige fra Kongsberg Kameraklubb, vil vandre varsomt rundt i reservatet på jakt etter gode motiver. Gruppeledere er Eva Løken, Odd Pedersen, Tommy Johansen og Ann Sissel Bøhm. De vil gi råd og veiledning om foto, mens en ledsager fra NOF vil bistå med artsbestemmelse.

Deltakere bør ha kamera med telelinse, og det anbefales vannbestandig fottøy. Send gjerne en SMS til 99627253 om at du kommer. Start fra p-plassen ved jernbanebrua på fv 73 nord for Darbu.

Vel møtt til en lærerik morgentur!

tirsdag 22. mai 2018

Overnattingstur til tårnet i Fiskumvannet naturreservat lørdag 26. mai

En natt i Fiskumvannet naturreservat blir garantert en eventyrlig opplevelse. Det er sjelden man blir glad for å våkne midt på natten, men her ute - med alle nattens lyder - kan det gi en ekstra bonus. Det er meldt særdeles sommerlige temperaturer, mens myggen enda ikke har rukket å bli særlig plagsom. Bedre forhold for overnatting kan det neppe bli. I godt selskap. Ta med sovepose, liggeunderlag, mat og drikke. Tårnet er bemannet av nattportier Jon Ludvig Hals fra kl.19. Påmelding ikke nødvendig. Eventuelle spørsmål kan Jon besvare på tlf. 95973438.Velkommen til en uforglemmelig opplevelse!

torsdag 17. mai 2018

Tårndag i Fiskumvannet naturreservat lørdag 19. mai

Tårnvert Bjørn Tore Bollerud starter kl.9.30 fra parkeringsplassen, og blir i tårnet til kl.14. For morgenfugler er det ingen grunn til ikke å starte tidligere. På denne tid av året kommer som kjent de største opplevelsene ofte når dagen gryr. Det er meldt pent vær, og 57 arter er registrert siste 7 dager. Blant disse er rosenfinken. Vel møtt!

Rosenfink på Fiskum 29. mai 2014 (Foto: Jens Erik Nygård)

torsdag 3. mai 2018

Velkommen til møte 8. mai med foredrag om Børsesjø i Skien

Tid: Tirsdag 8. mai kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund.

Møtet er åpent for alle. Fri adgang. Salg av kaffe og kaker. Vel møtt!

Børsesjø passeres på veien fra Siljan til Skien

Halvårets siste møte vil ta oss med til fuglerike Børsesjø i Gjerpensdalen, nær sentrum i Skien. Området var både eventyrland og opplæringsområde for de entusiastiske gymnasiastene som for 50 år siden startet  NOF Telemark. Flere av dem tok utdannelse innen naturfagene, og har hatt sentrale stillinger innenfor norsk naturforvaltning. Og noen er fortsatt aktive i foreninga. 
Området er mer enn selve sjøen. Lenger nede i dalen ligger flere våtområder av stor verdi, og dalen er ledelinje for et stort fugletrekk. Mye av dette er lett tilgjengelig for fugleinteresserte.
Runa Bergby på Jomfruland 
Runa Bergby er styresekretær i NOF Telemark, og kjenner lokalitetene meget godt. Hun vil vise bilder og fortelle om stedets historie, fugler og fauna, om fugletårnet og de store planene om et våtmarkssenter. For sistnevnte har telemarkingene ingen beskjedne visjoner. Kanskje kan de inspirere oss til å sette noen ambisiøse målsettinger for våre lokaliteter. 
Foredraget vil i tillegg til å være underholdende gi godt grunnlag for en innholdsrik tur til Børsesjø. Kan hende blir det også en dagstur med foreningen.
Etter foredraget følger ordinære møteposter:
  • ·        Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  •           Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
  • ·        Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.     
  • ·         Meldinger og eventuelt.onsdag 2. mai 2018

Vaderbonanza 1. mai under regnfull tårndag

Gluttsnipene samlet seg i en stadig større flokk (foto: Anders Hals)

Værmeldingenes varsel om en regnfull dag slo til, og resultatet ble blant annet 15 grønnstilk, 100 gluttsniper og over 200 heilo. Toppdykkerne kurtiserte hverandre foran tårnet, og en gulhodet sivhauk tok en runde rundt tårnet. De gjenværende av de totalt 12 deltakerne kunne etter hvert trekke opp i øverste etasje, og glede seg over litt oppholdsvær på tampen av arrangementet.

Grønnstilk (foto: Anders Hals)

Sivhauken tok en sving rundt tårnet (foto: Anders Hals)


søndag 29. april 2018

Bli med på tårndag ved Fiskumvannet 1. mai kl.9-13

Årets første tårndag kan bli fuktig, men fuglerik. Slik det ofte blir når trekkfuglene blir værende for å spise og hvile inntil været blir bedre for videre trekk. Turleder: Lars Dolmen mob. 41848419

Fra 2. mai starter Statens naturtilsyn vedlikehold og forbedringer av tårnet, som gjør besøk mindre aktuelt den neste uka eller lenger. Vi vil informere om dette så snart arbeidene er avsluttet. Vel møtt!


Tur til nordre Tyrifjorden i strålende vær

Det var tildels tykk tåke langs Tyrifjorden fra Vikersund mot Nordfjorden, men plutselig klarvær langs de lange strendene og bukta utenfor Karlsrudstangen naturreservat. Her på Røsholmstranda ble det under turens første stopp observert flere storlommer, toppdykkere, stjertender og brunnakker. En bever på vei rett mot stranda la om kursen da den oppdaget 18 fuglekikkere struttende av svære fotoapparater og lange linser.

Kjølig start for Eirik Kristoffersen og de 17 andre på Røsholmstranda
Underveis tilbake til hovedveien svevde gråhegrer inn over jordene fra sin koloni i en granplanting, og dagens første fiskeørn dukket opp. Den neste satt i ei bjørk ved Juveren, hvor de heldigste også fikk se dvergspetter i parring. 


Utsikt over Onsakervika 
Fra veien overfor Onsakervika ble en flokk på 16 storspover  sett over vannet, og fra ei steinbrygge nedenfor Tyrifjord Videregående skole en smålom. Her hørtes også møllerens sang.

Steinbrygga nedenfor internatskolen på Røyse

Også spissnutefrosk har stor interesse
Under den særdeles trivelige og solrike spisepausen i Svensrudvika var det spissnutefroskene som stod for sangen. Etter bensinstasjonen i Vik var Høyenhall-stranda i Nedre Steinsåsen nest siste stopp, før avslutningen ved Mo gård på Steinsletta. Med en tårnfalk sittende i en stolpe, uklar i varmedisen.

Høyenhall-stranda
Jon Ludvig Hals ledet turen myndig, humoristisk og pedagogisk. Han var godt forberedt. Det hele minnet så sterkt om Viggo Rees sagnomsuste turer, at det nesten kan regnes som denne rekkas tur nummer 22. Med samme rute og gode stemning. Jon Ludvig annonserte tydelig de observerte arter, med god støtte fra de kunnskapsrike og lokalkjente fuglekarene Kendt Myrmo og Eirik Kristoffersen.
Ingen "bomber" ble notert denne dagen, men mange fikk årets første møte med diverse arter. Og dessuten første møte med andre fugleinteresserte. En verdifull bonus etter den fine turen er kjennskapet til nye lokaliteter, som kan besøkes på egenhånd. En stor takk til turleder Jon Ludvig.