onsdag 22. februar 2023

VELKOMMEN TIL GJENNOMGANG AV FUGLEÅRET 2022 I ØVRE EIKER

Tid: Onsdag 8. mars 2023 kl.19.15 -21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund.

ÅPENT FOR ALLE - GRATIS ADGANG - SALG AV KAFFE OG KAKER.


Etter årsmøtet for medlemmer (kl.18.30 - 19.15), ønskes alle fugleinteresserte velkommen  kl.19.15 til kaffe, kaker og en hyggelig prat med kjente og ukjente. Deretter avsluttes kvelden med foredraget «Fugleåret 2022 i Øvre Eiker» av Steinar Stueflotten. I dette tradisjonsrike foredraget gjennomgår han hovedtrekkene i fuglenes forekomst i kommunen i 2022, illustrert med bilder m.m. Vi ser blant annet på hvordan en tidlig vår og tørt vær fram til sommeren påvirket fuglelivet dette året, og hvordan den restaurerte beitemarka på Hegstad ved Fiskumvannet endret fuglefaunaen i området. Flere sjeldne artsfunn fra 2022 vil også bli presentert. Vel møtt!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 8. MARS 2023

 Innkalling til Årsmøtet 2023 i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag

Tid: Onsdag 8. mars 2023 kl. 1830-1915

Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

PROGRAM

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps

3. Årsberetning 2022 (se arkfanen "Årsberetninger" ovenfor)

4. Revidert regnskap for 2022

5. Budsjett for 2023

6. Rapporter fra utvalgene

7. Innkomne forslag (ingen).

8. Arbeidsplan for 2023

9. Valg

-------------------------------------------------------

Vedlegg sendt alle medlemmer per mail:

 Årsberetning for 2022 inklusive rapporter fra utvalgene

 Godkjent regnskap for 2022

 Forslag til budsjett for 2023

 Valgkomiteens innstilling for 2023

21. februar 2023

For Styret i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag

Lars H. Dolmen,

sekretær

lørdag 11. februar 2023

VINTERVANDRING MED 14 DELTAKERE I HOENSMARKA 5. MARS

Den trivelige turen gikk i strålende sol, med 14 deltakere og 14 observerte fuglearter. Under kyndig ledelse av Bjørn Tore Bollerud og Anne Kvam. Deltakernes aldersforskjell var mer enn 60 år. Ny tur i samme område går 14. mai, og da med forventning om mye fuglesang og et langt høyere antall fuglearter. Se referat på vår Facebookside. Hoensmarka er et mindre skogområde på vestsiden av Drammenselva, mellom Skotselvveien  og jernbanelinja. Et mye brukt turområde året rundt, med god brøyting og strøing i hovedgangveiene om vinteren. Vi ønsker å gjøre oss kjent i området, og håper å motivere til flere observasjoner og mer registrering av fuglelivet her.