onsdag 19. juni 2024

AKTIVITITER I SOMMER

Det er foreløpig ikke planer om aktiviteter før 19. august, men dersom noen tar initiativ til en felles utflukt vil dette bli annonsert her og på vår facebookside. Alle medlemmer vil også motta mail. Ta kontakt hvis du kan tenke deg hyggelig selskap på en planlagt - eller spontan - kortere eller lengre fugletur. Det er mye å oppleve også om sommeren.  God sommer!


fredag 14. juni 2024

TUR TIL STYGGEMANN 16. JUNI AVLYST

Melding om regnvær er ikke gunstig for denne turen. Hverken med tanke på at den er ganske krevende med glatte partier, og at det kan bli lite fugl å oppleve. Vi håper å få besøkt Styggemann ved en annen anledning. 

tirsdag 11. juni 2024

NATTSANGERTUR I KONGSBERG FREDAG 14. JUNI

Under foreningens aller første nattsangertur i Kongsberg ble blant annet åkerrikse, myrsanger, rugde, nattravn og flere kattugler hørt. Takk til turleder Aleksander Solberg. Se referat på vår facebookside
onsdag 5. juni 2024

OPPLEV NATTENS SANGERE I ØVRE EIKER FREDAG 7. JUNI

Start fra parkeringen ved porten til Fiskumvannet naturreservat kl. 22.00

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOKSIDE

Fra Hegstad under nattsangerturen i 2015

På nattsangertur handler det om å lytte etter fugler som benytter de stille timer til å ytre seg. Det skaper en spesiell stemning også hos oss tobeinte. Vi kan håpe på arter som nattravn, rørsanger, myrsanger, den sjeldne sivsangeren og den enda sjeldnere busksangeren - om vi er heldige. Åkerrikse har vært hørt de siste nettene ved Hegstad. Kanskje kan det dukke opp myrrikse og vaktel også, og ugler kan være en mulighet. 

Området vi besøker er Fiskum/Hokksund/Eikerens østside. Biltransport er nødvendig. Samkjøring anbefales på det varmeste, da tar vi mindre plass på parkeringene og veiskuldrene. Det er samtidig sosialt og trivelig. Dette avtales ved oppstart. Myggen kan være innpåsliten - myggmiddel, lange bukser og ermer, hodeplagg etc anbefales. Tursko er nødvendig.  Turleder er Jon Ludvig Hals (mob 959 73 438). Påmelding ikke nødvendig. Vel møtt!

tirsdag 4. juni 2024

LETT VANDRING PÅ ØVRE SANDØRA ONSDAG 5. JUNI

Fra parkeringsplassen utenfor Hokksund camping ble første stopp for de 9 deltakerne en sandsvalekoloni i en storsteinet mur. Kolonien har vært her i mange år, og ser ut til å klare seg godt.  På de store grasslettene og blant flommarkas buskvegetasjon så vi mange grågåsfamiler med unger av ulike størrelser. Vi krysset det tidligere elveløpet "Brynta", som skiller Sandøra fra fastlandet, hvor det store raset tok med seg jord, låver og husdyr lille julaften 1910. Planen om en runde i skogen ble avbrutt av et plutselig regnvær som meteorologene ikke hadde forutsett. Av fugler ble derimot ingen uventede arter blant de 33 observerte. Takk til turleder Magne Sjøblom. 

Første stopp foran svalekolonien


"Brynta" var bredere og fungerte som skipsleie før raset smalnet den inn

Våtmarker gir gode vilkår for fuglene


Ved flommarka langs elva

TÅRNKVELD I ØYENLÅGEN TORSDAG 6. JUNI KL.17.30-20

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE

Vi ønsker velkommen til Tårnkveld ved Øyenlågen Fugletårn. Øyenlågen er en kroksjø i tilknytning til Numedalslågen. Ved lokalitetskonkurransen for ei uke siden hadde tårnet oppunder 50 registrerte arter, så det er gode muligheter for å se og høre noen godbiter på torsdag. Vis hensyn ved parkering da Hvambsida-veien er smal. Man kjører 1-2 km fra Rv40 og ser da tydelig tårnet på nedsida / høyre side av veien. Tårnvert er Aleksander Solberg. Han er en av de i foreninga som har brukt mest tid i området de siste par årene. Arrangementet er åpent for alle. Møt opp torsdag kveld til ei hyggelig fuglestund!

Kanskje dukker tornskata opp igjen 


lørdag 1. juni 2024

ARRANGEMENTER MANDAG 3.- FREDAG 7. JUNI

Mandag 3. juni: Tårnkveld i Fiskumvannet naturreservat kl.17.30 - 20. Tårnvert: Jon Ludvig Hals. SE REFERAT PÅ VÅRE FACEBOOK-SIDER

Tirsdag 4. juni: Tårnkveld i Fiskumvannet naturreservat kl.17.30 - 20. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud SE REFERAT PÅ VÅRE FACEBOOK-SIDER

Onsdag 5. juni: Vandring på Øvre Sandøra (start parkering ved Hokksund camping) kl.17.30 - 20. Turledere: Magne Sjøblom & Jan Trygve Bollerud. REFERAT LENGER OPP PÅ DENNE SIDEN

Torsdag 6. juni: Tårnkveld Øyenlågen kl.17.30 - 20. Tårnvert: Aleksander Solberg

7. juni: Nattsangertur i Øvre Eiker. Turleder: Jon Ludvig Hals.

GRATIS DELTAKELSE - ALLE ER VELKOMMEN

onsdag 29. mai 2024

TJUVØYA MED 40 FUGLEARTER OG MILLIONER AV MYGG LØRDAG 1. JUNI

Sted: Nedre Sandøra (Tjuvøya) ved Loesmoen / Tid: Kl.10-14

Som i fjor slo vi oss denne dagen sammen med Eiker soppforening, og Buskerud Botaniske Forening var også med. Som forventet var det for oss i BirdLife mye å lære om sopp og andre vekster. Arrangementet inngikk i Sabimas årlige "Den store artsjakten": https://www.sabima.no/kartlegging/artsjakten/ 10 deltakere møtte opp.

Det var litt overraskende med så intens fuglesang på den lille, fuktige øya såpass langt på dag. BirdLifes turleder Andreas Hessvik-Trøite registrerte 40 fuglearter. Ingen sjeldenheter, men de som var der gjorde mye ut av seg. Og de hadde et enormt utvalg mygg til rådighet. 

Adkomst via fotbad

Takk til turlederne, og ikke minst til ekspertene som under vår langsomme spasertur fant og identifiserte et høyt antall arter, hvorav mange vi andre aldri hadde hørt om.  

Ekspertene lot seg ikke påvirke av hverken 29 varmegrader eller myggsvermene


 


lørdag 25. mai 2024

HELDAGS TUR TIL NESFJELL / MASTEBOGEN 2. JUNI

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE


Nesfjell / Mastebogen er et område rikt på skog og vann oppe i åsene mellom Eikeren og Lågendalen. Frammøte ved parkeringa på Sundhaugen kl. 08:00. Samkjøring på Råenseterveien – bompenger VIPPS kr 50 – til Trolldalen. Vandring til Nesfjell t/r - eller videre til Tvillingvannet, og tilbake via Moltedalen. Tema vil være fugl, botanikk, skog m.m. Ta med mat for to raster. Noe vandring skauleis. Obs: Værforbehold ved mye regn. Påmelding/info, Per Øystein, mob 948 86 503. Vel møtt til en lærerik og trivelig tur!

torsdag 23. mai 2024

LOKALITETSKONKURRANSE PÅ FUGLENES DAG - SØNDAG 26. MAI


Fra Fiskumvannet. F.v. Lars H. Dolmen, Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten (foto: Morten Jagdum) 

Resultater fra lokalitetskonkurransen på Fuglenes dag søndag 26. mai 2024: I år deltok 4 tårn bemannet med totalt 15 personer. I tillegg til de tradisjonelle tårnene på Linnesstranda i Lier og Fiskumvannet i Øvre Eiker, deltok også de to nye tårnene i Tyrifjorden, Ringerike og Øyenlågen i Kongsberg. Fiskumvannet med 72 arter ble en klar vinner, mens mellom de tre andre tårnene ble det mer jevnt med fra 52 til 58 arter. 

På Øyenlågen deltok 2 personer i løpet av dagen, på Linnesstranda og Tyrifjorden 3 personer og på Fiskumvannet 7 personer.  Pga. en tidlig og god start passerte Fiskumvannet 60 arter allerede i 10-tiden og endte til slutt opp på hele 72 arter, to arter bak fjorårets resultat. De andre fugletårnene endt på henholdsvis 58 arter i Øyenlågen, 54 arter i Tyrifjorden og 52 arter på Linnesstranda. Arter verdt å nevne på Fiskumvannet: hvitkinngås, skjeand, taffeland, smålom, fiskeørn, sivhauk, lerkefalk, myrsanger og rosenfink, på Øyenlågen: orrfugl, nattravn, lerkefalk, vandrefalk og rosenfink, i Tyrifjorden: skjeand, kvinand x lappfiskand, skogdue og vepsevåk, og på Linnesstranda: sangsvane, gravand, dverglo, fiskeørn, myrsanger og nattergal. Totalt ble det på de fire lokalitetene observert til sammen 104 arter (inklusiv hybriden), seks arter mer enn i fjor, noe som må sies å være et meget godt resultat. (Kilde: BirdLife Buskerud)

torsdag 16. mai 2024

49 ARTER REGISTRERT UNDER TÅRNDAG VED FISKUMVANNET LØRDAG 18. MAI

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOKSIDE 

Sørlig gulerle har blågrått hode og hvit øyenbrynstripe
DAMVANDRING PÅ KLUNDERUD 15. MAI


Per Ø. Klunderud ønsket igjen medlemmer i BirdLife, Naturvernforbundet og andre interesserte velkommen til sin flotte eiendom i lia sør for Fiskumvannet. De 21 deltakerne fikk underveis se to mindre dammer, som vi ikke opplevde på turen 1. juni 2022. Begge drenerer fuktige områder, fungerer som fordrøyningsdammer under regnfulle perioder og gir leveområder for mange arter insekter og andre dyr.  Underveis nedover de bratte bakkene i sommerværet ble det mange stopp, mens verten delte litt av sine store innsikter om kulturlandskapet. Blant annet om styvingstradisjoner, sykdommer på alm og ask og om hvordan han har utviklet eiendommen til å inneholde stadig mer biologisk mangfold. Et mål for vandringen var den store dammen som ble etablert for to år siden. Nå er den et rikt tilgrodd paradis under enorme popler plantet av en tidligere generasjon. Hele tiden ble det selvsagt lyttet og speidet etter fugler. Det endte med totalt 13 velkjente arter. 

I tillegg til å takke Per Ø. Klunderud, fortjener også flere særdeles kunnskapsrike deltakere takk for sin formidling av kunnskaper om både fugler, insekter og planter. Vi håper det blir anledning til flere besøk på Klunderud. 

fredag 10. mai 2024

DAMVANDRING PÅ KLUNDERUD ONSDAG 15. MAI

 

Damvandring 1. juni 2022

BirdLife Øvre Eiker og Naturvernforbundet i Øvre Eiker inviterer til vandring fra Klunderud, Åssideveien 525, Fiskum kl.17:30 – 20:00.  Frammøte fra 17:00.

I august 2020 ble det gravd ut en ny dam nær Delerelva. Formålet var å tilrettelegge for biologisk mangfold på en uforstyrra lokalitet. Vi vandrer gjennom edelløvskog, over beitemarker og hogstfelt og tar diskusjoner på skjøtsel og andre forhold underveis. I fugleveien kan vi håpe at flere av de varmekjære artene har ankommet. Gangavstand ca. 1,5 km. i til dels bratt og ulendt terreng. Turleder er Per Ø. Klunderud (mob. 948 86 503), som også tar med håv og isboks for noen sveip i dammen. Forrige besøk for foreningen var 1. juni 2022. Ta gjerne med kaffe for en rast. Vel møtt!

Før gravingen april 2022

Etter gravingen


Fra vandringen 1. juni 2022

Juni 2023
torsdag 9. mai 2024

HISTORIENS FØRSTE TÅRNDAG I NYTT TÅRN VED ØYENLÅGEN FEIRET AV 13 DELTAKERE

 SE VÅRE FACEBOOK-SIDER FOR REFERAT

Foto: Lars H. Dolmen

BLÅSTRUPE, DVERGSPETT OG MATENDE FOSSEKALL VED MILETJERN PÅ FRIGJØRINGSDAGEN

Fossekallens levering av mat til reiret studeres fra god avstand

Under kyndig ledelse av Arne Nævra ble det mange fine opplevelser for 13 deltakere under en makelig rusletur 8. mai. På selve tjernet har det stilnet etter vårens hektiske trekkbesøk, og sangsvanene har beseiret knoppsvanene i striden om årets hekkeplass. Over vannet svermet låvesvaler og sandsvaler på insektjakt, akkompagnert av intens sang av sangere og andre småfugler fra skogen bak utsiktsplassen. På stien langs Hagatjernsbekken dukket kveldens mest uventede kandidat opp; ei diskret og taus blåstrupe blant røtter og stokker i vannkanten. Rett etter fikk en stålorm av solid størrelse hjelp til å komme unna sykkelhjul og joggere. 

Foto: Arne Nævra

Et nytt høydepunkt ble fossekallen, som gikk i rute med to faste sitteplasser før den smatt inn til reiret bak fossefallet. Seinere klarte en skarpøyd deltaker å finne dvergspetten som trommet høyt oppe i trærne ovenfor bekken. I alt ble 30 arter notert. 

Takk til den godt forberedte turleder Arne Nævra, som kjente området godt fra den gang det var søppel fra hele Eiker ned til vannkanten. Han laget også en film fra tjernet på 1980-tallet.  Da var det hettemåkekoloni her, og flere hekkende sothøner og toppender. Nå er det ikke lenger søppel å se. Alt er fylt over av store jordmasser, og det er opparbeidet en fin gangsti fra Eplehagen barnehage til vestsida av tjernet og videre oppover langs Hagatjernsbekken som munner ut i tjernet.


En stålorm stjal oppmerksomheten fra fuglene

Foreberedelse til overlevering i fossen (foto: Arne Nævra)

Seierherrene fra Miletjern (foto: Arne Nævra)


onsdag 8. mai 2024

FØRSTE TÅRNKVELD VED ØYENLÅGEN TORSDAG 9. MAI

Det nye fugletårnet med utsikt til Numedalslågens kroksjø Øyenlågen blir viktig for observasjon, registrering og opplevelse av fuglelivet i dette fine området. Takket være ei iherdig arbeidsgruppe, en velvillig grunneier og sponsorer står tårnet nå ferdig.  Offisiell åpning avventer opparbeidelse og godkjenning av ny parkeringsplass. Dagens parkering er såpass begrenset at deltakere som vil være med fra start oppfordres til samkjøring fra Sandsvær barnehage ved avkjøringa fra fv 40. Her er det god plass. Avkjøringa fra fylkesvei 40 inn Hvamsida til tårnet er skiltet "Bjerknes". Frammøte ved barnehagen kl.17.15. Tårnkveld 17.30 - 20.00. Tårnvert: Bjørn Roar Skullestad. Vel møtt!
søndag 5. mai 2024

RUSLETUR VED MILETJERN MED ARNE NÆVRA ONSDAG 8. MAI

Alle er velkommen til en lett rusletur under fuglekyndig ledelse. Parkering ved Eplehagen barnehage. Varighet 17.30 - 20.00.

Foto: Drammens Tidende

Miletjern i Mjøndalen var det mest fuglerike området Drammen ble tilført da kommunen ble slått sammen med Nedre Eiker i 2020.  Skogen rundt vannet har dessverre skrumpet de seinere år. Behovet for vern av et av de aller viktigste naturområder i Drammen er stort. Tjernet får vann fra Hagatjernsbekken, hvor både fossekall og vintererle har hekket. Naturen langs bekken og rundt tjernet er rikt på insekter og småfugler, og mange rastende og hekkende vannfugler benytter  det grunne tjernet. Nylig kjempet sangsvaner mot knoppsvaner om hekkeplassen, og kanskje får vi se hvem som gikk av med seieren. Vi følger en lettgått spasersti, som brukes mye av mjøndølingene, og får god oversikt over vannet og bekken oppover til den friske fossen ovenfor Orkidehøgda industri- og handelsområde. Vel møtt!

God oversikt


Fin og bred spaservei


Fossen ved Sagaroalørdag 4. mai 2024

TÅRNKVELDER VED FISKUMVANNET 6. OG 7. MAI

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDEVi ønsker både medlemmer og alle andre fuglevenner velkommen til fugletårnet i Fiskumvannet naturreservat mandag 6. og tirsdag 7. mai. Begge dager kl.17.30 - 20.00. Våre tradisjonsrike tårndager avvikles på morgenen og formiddagen i helgene, men denne gang blir det samling på hverdager - etter normal arbeids- og skoletid. Fuglelivet oppleves  mest intenst om morgenen, men tar seg også gjerne opp igjen mot kvelden. Som vanlig satser vi på felles opplevelser og mulighet for læring i et uformelt og trivelig miljø. Parkering ved jernbanebrua på Fiskumsletta.  Tårnverter de to dagene er  henholdsvis Andreas Hessvik-Trøite og Aleksander Solberg. Vel møtt!

En egretthegre har holdt til ved Fiskumvannet de siste dagene Det går plankebane nesten hele veien til tårnettorsdag 2. mai 2024

VELKOMMEN TIL TÅRNDAG 5. MAI KL.06 - 12

12 DELTAKERE SÅ 54 FUGLEARTER, MED EGRETTHEGRE OG HAVØRN SOM HØYDEPUNKTER. SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE


BirdLife Øvre Eiker og omegn lokallag inviterer til tårndag ved Fiskumvannet søndag 5. mai kl 0600-1200.


Merk tidspunktet:  Denne gang starter vi altså kl 0600! Fuglelivet er på sitt mest aktive om morgenen, og vi må starte ekstra tidlig for å få med oss dette. Turleder er Aleksander Solberg. Han går fra parkeringen kl 06, og bemanner tårnet fram til kl 12. Det er også helt greit å komme seinere. Vel møtt!

Alle fugleinteresserte er velkomne til tårndag for å observere områdets fugleliv sammen med likesinnede. Tårnet bemannes av foreningens medlemmer, som betyr at dette er en utmerket anledning til å spørre og lære om fugler og identifisering,

Ved nedbør står vi tørt i mellometasjen i tårnet, og ved oppholdsvær står vi på toppen med full utsikt i alle retninger.

Parkering nær jernbanebrua på Fiskumsletta (Fv73),  ved informasjonstavla for Fiskumvannet Naturreservat. Stien ut til tårnet er stedvis gjørmete, og kan være oversvømt, Fjellsko eller støvler anbefales ved våte forhold. Det er svært enkelt å finne veien ut til tårnet fra parkeringen. Til informasjon beiter storfe i reservatet fra ca 1. juni til medio oktober.

Alle interesserte er hjertelig velkomne på våre arrangementer. Ta med kikkert og gjerne litt å spise og drikke, og delta så lenge du ønsker. Vel møtt!

tirsdag 30. april 2024

ARRANGEMENT FØRSTE HALVDEL AV MAI

 5. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.06.00 - 12.00. Tårnvert: Aleksander Solberg.

6. mai: Tårnkveld ved Fiskumvannet kl.17.30-20.00. Tårnvert: Andreas Hessvik-Trøite.

7. mai: Tårnkveld ved Fiskumvannet kl.17.30 - 20.00. Tårnvert: Aleksander Solberg.

8. mai: Tur til Miletjern i Mjøndalen. Start P-plass ved Eplehagen barnehage.  Kl.17.30.-20. Turleder: Arne Nævra.

9. mai: Tårnkveld Øyenlågen i Kongsberg kl.17.30 - 20.00. Tårnvert: Bjørn Roar Skullestad. 

ALLE ER VELKOMMEN TIL DISSE  GRATIS ARRANGEMENTER. 

onsdag 24. april 2024

TÅRNDAG VED FISKUMVANNET SØNDAG 28. APRIL KL.9.30 -14

DET BLE OBSERVERT 54 ARTER I KJØLIG REGN AV 9 DELTAKERE. SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE

Start fra P-plassen ved jernbanebrua på Fiskumsletta for de som ønsker felles utmarsj. Alle  kommer og går som de vil.  Under første tårndag 21. april registrerte de 20 som var innom totalt 52 arter.  Blant disse nevnes skjeand, brunnakke, trane, dvegfalk og sivhauk. En ringmerket snøgås var det mest overraskende. Arten er bare sett fire ganger tidligere, første gang i 1976 og siste i 2004. Gjensyn med låvesvaler og måltrost styrket vårfølelsen. Hva tårndag nr.2 vil bringe blir spennende å se. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud og andre fuglekjennere bistår de mindre erfarne. Ta med kikkert, niste og fottøy som tåler vann opp på leggen. Vel møtt til en trivelig vårdag!

Snøgås


tirsdag 16. april 2024

OPPLEV RINGMERKING PÅ HALS OG TÅRNDAG VED FISKUMVANNET SØNDAG 21. APRIL


SE VÅR FACEBOOK-SIDE FOR REFERATER FRA BEGGE ARRANGEMENT 

Halshaugen 2019

Tradisjonen tro inviterer Anders Hals til ringmerking på Halshaugen ved Vestfossen kl.07.30 - 10.30. Ta av fra Kongsbergveien opp Halsgata. Parkering rett over toppen. Anders har ringmerket mer enn 80.000 fugler av 120 arter i løpet av 40 år, og har dermed gitt et vesentlig bidrag til kartlegging av fugletrekk og fugleliv. På trivelige Halshaugen kan du få nærkontakt med fuglene, og i hyggelig samvær med andre fugleinteresserte se hvordan fangsten foregår. Vel møtt!Like tradisjonelt er det med tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9.30-14. Felles utmarsj fra p-plassen ved jernbanebrua på Fiskumsletta, men alle kommer og går som man ønsker. Fra det komfortable tårnet følger  vi vårens fugleliv, og inntar kaffe og matpakker rundt bordet. Til stede er vår mest erfarne tårnvert, Bjørn Tore Bollerud, og andre fuglekjennere som deltakere med mindre erfaring kan lære mye av. Stemningen pleier å være høy under tårndagene.  Det kan være vått på veien ut. Ta gjerne med  litt å drikke og spise. Husk kikkert! 


God stemning i tårnet våren 2022
søndag 14. april 2024

FORENINGEN BER OM JORDKABEL TIL NYE EIKER TRANSFORMATORSTASJON

Statnett planlegger å flytte Flesaker trafo til Skjelbredsplassen, nord for E134. Det nye anlegget blir mye større enn nåværende trafo, og vil kreve 2,5 km nye ledninger mellom de to stedene. Foreningen peker i høringsuttalelsen på at man for å unngå fuglekollisjoner bør benytte jordkabler i stedet for luftkabler, og at anleggsarbeidet må ta hensyn til hekketiden. Les høringssvaret nedenfor. Kommentarer og forslag mottas med takk.

HØRINGSSVAR VEDR. KONSESJONSSØKNAD FOR EIKER TRANSFORMATORSTASJON

Fra: BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag / Dato: 14. april 2024

Med bakgrunn i en allmenn internasjonal forståelse av at vi nå opplever en naturkrise, hvor det er meget godt dokumentert at fuglelivet er sterkt rammet, må det kunne kreves at hensynet til konsekvensene for fugler og andre arter tillegges den aller største vekt ved alle arealendringer og øvrige menneskelige tiltak. Både norsk lovgivning og internasjonale avtaler innebærer forpliktelser til å motvirke naturkrisen. I tillegg til klimaendringer er endret arealbruk og sammenstøt med menneskelige konstruksjoner blant de største truslene mot fuglelivet. Som Statnett opplyser i sin søknad vil nye luftledninger øke antall kollisjoner for fugler på vei inn eller ut av Fiskumvannet naturreservat. Særlig farlige blir de planlagte luftledningene fordi de vil gå vinklerett på hyppig brukt trekkrute. Økt risiko følger også av at ledningene vil gå i åpent terreng, hvor det mangler høyreist skog som kunne ha ledet mange av fuglene over ledningene.

For tiden er 275 arter (inkl. hybrider, underarter, uspontane arter m.v.) registrert ved Fiskumvannet i den offentlige portalen Artsobservasjoner.no. Som Ramsar-område er viktigheten av lokaliteten som våtmark udiskutabel, og vanntilnyttede fugler er blant de arter som har størst risiko for kollisjoner. I tillegg jakter og ferdes mange arter rovfugler i og rundt reservatet.

Vi vil på det sterkeste anmode om at det planlagte luftstrekk erstattes med jordkabler - i det minste mellom Flesaker og E134. Energiministeren har vedtatt at det nye kraftnettet mellom Bærum og Oslo skal legges i jorden, og byrådslederen i Oslo krever det samme for nettet gjennom Groruddalen. Begrunnelsene i Bærum og Oslo er estetikk og arealbesparelser. Hensynet til så viktig natur som et Ramsar-område i Øvre Eiker kan i vår tid ikke tillegges mindre vekt.

NINA-rapport 674 konkluderte allerede i 2011: «Både når det gjelder opprusting av gamle systemer og nybygging, bør det i fremtiden i langt større grad benyttes jordkabel. Dette vil redusere omfanget av fugledød som følge av kollisjon og elektrokusjon betraktelig. Ut fra en kost/nytte-betraktning er det liten tvil om at det er mest å hente ved å redusere omfanget av distribusjonsnettet, dvs. legge dette i bakken.» Det framgår av rapporten også at andre avbøtende tiltak ikke har dokumentert tilstrekkelig effekt, og vil være helt uten verdi under enkelte værforhold.

Under anleggsperioden må forstyrrelser i hekkeperioden unngås ved både ny og gammel transformatorstasjon og langs nettlinjene. For enkelte arter strekker perioden med ungepleie seg utover mot september. Dette gjelder blant annet de rødlistede artene sivhauk og toppdykker. Spesielt bruk av helikopter nær reservatet må unngås under hele den isfrie årstid.

Vi ber om å bli holdt løpende orientert om Statnetts arbeid med søknaden når det gjelder hvordan hensynet til fuglelivet i og rundt Fiskumvannet planlegges ivaretatt. Vårt høringsinnspill må anses som et tidlig innspill i saken, og som vi forutsetter kan utdypes ved behov. 

 For BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag, Bent Ellingsen, styreleder
tirsdag 2. april 2024

FOREDRAG OM SOMMERFUGLER OG ANDRE INSEKTER ONSDAG 10. APRIL

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE

Foto: Kjetil H. Ruud

Tid: 10.4.2024 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund. 

Kveldens foredrag er "Insektene - Jordens herskere" av Devegg Ruud. Som fugleinteressert er det viktig å se den nære sammenhengen mellom planter, insekter, fugler og andre dyr.  I tillegg bidrar all kunnskap om enhver art til å øke opplevelsesverdien av å være ute i naturen. Insekter er en meget stor og variert artsgruppe, med spennende livsformer og livsløp. Og mange er vakre. Devegg Ruud er kjent både som profesjonell fotograf, med en usedvanlig sterk sans for gode naturmotiver, og for sine store kunnskaper om insekter. Begge deler vil få glede av denne kvelden.

onsdag 20. mars 2024

FELLES FUGLEKIKKING I BERGSVINGEN 1. APRIL

SE HVA DE 20 DELTAKERNE OPPLEVDE I BERGSVINGEN PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE

TID: 1. april (2. påskedag) kl.09 - 13.

STED: Bergsvingen i Semsveien mellom Langebru og Vestfossen

Mange fine opplevelser har kommet ut av den tradisjonsrike vårsamlingen i Bergsvingen. Både sosialt og fuglemessig. Herfra kan man se de nære fuglene på jordene nedenfor veien, vannfugler i Vestfosselva lenger nede og trekkfugler som passerer høyt og lavt langs dalføret. Utsiktspunktet er det mest tilgjengelige av de gode fuglelokaliteter i området. Ta gjerne med campingstol, mat og drikke. En ekstra kuriositet er at det er hevdet å være herfra man kan se flere av våre nå utryddingstruede røde låver enn noe annet sted. Svingvert er som mange tidligere år foreningens medstifter og æresmedlem Magne Sjøblom. Vel møtt!

Trivsel i Bergsvingen for ti år siden.Svingvert Sjøblom ytterst til høyre.


søndag 17. mars 2024

FLERE GODBITER UNDER RUNDTUR PÅ HURUMLANDET

Turleder Steinar Stueflotten om årets Hurumrunde søndag 17. mars: "Det ble en fin vårtur rundt Hurumlandet med 10 deltagere. 0 grader sol og fint vær. Mange fine observasjoner med bl.a. toppskarv, sandlo, skjærpiplerke og vintererle på Storskjær og ca. 500 ærfugl i Drøbaksundet, fjæreplytt og sildemåke på Skjæra, Tofte, og for dem som ble med hele runden: duetrost ved Folkestad skole på Kana og snadderand i Vollebukta på Verket." Takk til Steinar for enda en gang å lede turen, som er i ferd med å bli en tradisjonell vårfeiring. 

Fra Storsand er det utsikt til blant annet fuglerike Storskjær (foto Morten Jagdum)

På Folkestad var duetrosten på plass (foto: Morten Jagdum)
fredag 15. mars 2024

MØT VÅRFUGLENE LANGS OSLOFJORDEN SØNDAG 17. MARS

Alle er velkommen til en liten fugletur langs Hurumlandet fra Storsand til Tofte. Ingen påmelding nødvendig. Bare møt opp på Sætre bussterminal kl.9.00. Varighet 3-4 timer, eller så lenge man ønsker. Det avtales eventuell påsitting i biler, før turen starter med flere avstikkere langs kysten for å se hva som befinner seg på stranda og ute i fjorden. Viper, tjeld og andre vadere har ankommet. Er vi heldige får vi se duetrost og skjærpiplerke. I fjor fikk de 11 deltakerne også med seg to flokker med fjæreplytt. Ta gjerne med litt å drikke og spise. Vi satser på trivsel underveis. Vel møtt! Turleder: Steinar Stueflotten.

Litt dis langs fjorden 20. mars 2023

Fra Skjæra på Tofte er det vidt utsyn. (Foto Lars H. Dolmen)


torsdag 14. mars 2024

ANDERS HALS OG STEINAR STUEFLOTTEN NYE ÆRESMEDLEMMER

Etter forslag fra Per.Ø. Klunderud vedtok årsmøtet 13. mars å utnevne Anders Hals og Steinar Stueflotten som nye æresmedlemmer. Foreningen fordoblet med dette sin mest eksklusive gruppering, hvor Arne Nævra og Magne Sjøblom har vært eneste medlemmer siden 2008. Klunderud oppsummerte sin solide begrunnelse, som omfatter ei lang liste over iherdige, langvarige og resultatrike tiltak til beste for både fuglene og foreningen. Årsmøtet viste med denne hederspris sin store takknemlighet for æresmedlemmenes store uselviske innsats, og vi gratulerer med den velfortjente utnevnelsen.


Æresmedlemmene Steinar Stueflotten (t.v.) og Anders Hals


søndag 10. mars 2024

KJØLIG OG GLATT LYTTETUR I HOENSMARKA

Kjølig gråvær og isete gangveier sørget for at bare 6 deltakere var møtt fram til turleder Bjørn Tore Bolleruds spesialpedagogiske innledning med gode råd om fuglelytting søndag 10. mars. Selskapet stavret seg rundt ei forkortet løype, men fikk med en trivelig rast underveis. Her ble en av deltakernes gebursdag markert med hjemmelaget Sarah Bernard. Siste stopp ble ved det enorme hullet i pukkverket, som ifjor huset både sandsvaler og ravn. Selv med 12 vidåpne ører ble det fuglemessige resultatet nokså magert. Høydepunktet var kanskje to trekrypere, som viste seg allerede ved starten. Neste aktiviteter: Møte i Haug menighetssenter 13. mars (se omtale lenger nede) og tur langs Oslofjorden på Hurumlandet 17. mars.


  

onsdag 6. mars 2024

FUGLELIVET I ØVRE EIKER DE SISTE 50 ÅR

Sted: Haug menighetssenter i Hokksund. / Tid: Onsdag 13. mars kl.20 - 21

Fri adgang. Alle er velkommen. Salg av kaffe og kaker før foredraget.


BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag fyller 50 år, og det er da naturlig å se nærmere på hvordan fuglelivet har forandret seg i denne perioden. Ingen kan mer om dette enn Steinar Stueflotten. Han er leder i BirdLifes fylkeslag, forfatter av praktboka "Fuglelivet i Øvre Eiker" og mangeårig loggfører av lokale fugleobservasjoner. Vel møtt!