søndag 23. april 2017

31 fugler av 12 arter ringmerket på Halshaugen lørdag 22. april

Anders Hals inviterte nok en gang til vårlig ringmerking. Det ble 10 personer på Halshaugen denne vindfulle morgenen, som blant annet fikk se merking av en tidlig løvsanger, flere rødvingetroster og kjernebitere. En kjernebiter hadde allerede ring, påsatt på Hals for tre år siden. I alt ble 20 arter observert, med en fasan som den største. Morten Jagdum var på plass med kamera og foreviget stemningen på haugen.torsdag 20. april 2017

Ringmerking på Hals og tårndag på Fiskum lørdag 22. april

Tradisjonen tro har vi denne dagen to arrangementer. Først inviterer Anders Hals nok en gang til ringmerking på Halshaugen fra kl.08. Deretter leder tårnvert Bjørn Tore Bollerud vei til tårnet kl.12.

Anders med kjernebitere under merkedagen 2014 (Foto: Morten Jagdum)
På Halshaugen blir det morgenfrisk fuglekikking, nettfangst og læring om ringmerkingens målsettinger og teknikker. I hyggelig lag. Anders har vært sertifisert i mange år, og er en av landets mest erfarne merkere. Det er bare å møte opp, men han kan nås på mobil 97062342.
Fra kl.12 blir det tårndag. Som vanlig med komfort, medbrakt kaffe, mat og forhåpentligvis godt med fugl. Muntre samtaler er i alle fall garantert. I løpet av siste uke er 56 arter registrert ved Fiskumvannet. Blant annet sivhauk, skjeand, storlom og vannrikse. En del trekkere er nå på plass, men det vil sannsynligvis dukke opp nye årsarter under tårndagen.
VEL MØTT!