mandag 26. mai 2014

Byvandring i Kongsberg med 13 deltakere under Fuglenes Dag

Det ble registrert 27 arter, med vintererle i fossen som høydepunkt. Den forsvant med mat i munnen under Nybrua. Frank T. Brandbu, som er opphavsmann til disse årevisse turene, var i år tilbake som leder. Godt assistert av foreningens æresmedlem Magne Sjøblom.

Foto: Morten Jagdum

Fiskum vant tårnkonkurransen med 63 - 62!

Mange deltok i konkurransen mellom tårnene på Linnesstranda og Fiskum under Fuglenes Dag søndag 25. mai. Fiskum, under ledelse av Steinar Stueflotten, vant med knappest mulig margin.

Steinar skriver i dagboka fra Fiskum følgende: Vegard og jeg stilte på parkeringa kl.6, der vi hørte gresshoppesangeren synge oppe ved Tandberg-gården før vi startet på turen ut til tårnet. 2 syngende rosenfinker og parring på jernbaneledninga. Hannen her var ikke rød (3K+) eller hunnfarget (2K), men guloransje på hode og bryst. En sivhauk hunn dukket opp kort tid etter at vi var kommet ut på tårnet. En lerkefalk kom fra Darbu og dro over tårnet kl.11:40. Vegard dro videre til Linnesstranda i 12-tida, men ble raskt avløst av Sven Finnanger. Bare svarthvit fluesnapper ny art etter at Vegard forlot tårnet. Totalt 63 arter sett og hørt fra tårnet, bl.a. en nattergal borte ved Flesakertangen/Furua. Knekkanda viste seg dessverre ikke denne dagen. Tilbake ved parkeringa en 2K vandrefalk i en av høyspentmastene på Hegstad. Andre arter utenom tårnkonkurransen: gresshoppesanger, myrsanger, gransanger, rødstrupe, pilfink, grønnfink og gråsisik, totalt 71 arter, må ansees som bra dagstall for Fiskumvannet.

Artslistene fra begge tårn finnes på fylkeslagets nettside: http://www.nofbuskerud.net/ 

mandag 19. mai 2014

Fuglenes Dag søndag 25. mai


Forspillet: Lørdag 24. mai har NOF Buskerud info-stand i gågata i Kongsberg sentrum. kl. 10 - 14. Medlemmer som vil bidra etterlyses, og bes kontakte fylkeslagets leder Anne Sørensen.

Søndag går vi en rolig byvandring i Kongsberg med fugleguiding. Start fra "Haspa" (Hasbergtjerndalen) ved det nye kulturhuset på vestsida kl.10. Turen går forbi vandrerhjemmet, kirken, Bergverksmuseet, Nybrua, Møllebakken og Fosseparken til statuen Oksen. Her avsluttes med en rast, mer fuglekikking og hyggelig prat. Ta gjerne med kikkert, mat og kaffe. Varighet til kl. 13. Turleder Frank T. Brandbu, assistert av Magne Sjøblom.

I tillegg blir det tårnkonkurranse mellom Fiskum og Linnesstranda. Alle er velkommen. Alt som blir observert fra fugletårnene i løpet av hele dette døgnet teller med. Steinar Stueflotten er ankermann på Fiskum, og Jan Gylder på Linnesstranda. Når de ikke er til stede oppfordres alle til å sende resultatet i mail til Steinar: sstuef@broadpark.no Observasjoner sett eller hørt fra andre steder enn tårnene i de to lokalitetene registreres som vanlig på http://artsobservasjoner.no/fugler/ Lykke til!
tirsdag 6. mai 2014

17 deltakere gikk elvelangs på Fiskum 5. mai

Turen gikk i nokså grått vær langs Fiskumelva, men bare få regndråper falt over de 17 vandrerne. Godt med fuglesang trengte gjennom elvebruset fra de forventede arter i skogen. Alle holdt utkikk etter den elegante vintererla, men ingen var å se. Ved bredden av Fiskumvannet ei gluttsnipe og noen grønnstilk. Ingen sensasjonelle observasjoner. Også plantelivet fikk stor oppmerksomhet.  Ekspertisen kunne vise fram blant annet hårfrytle og myrfiol. Under kafferasten nedenfor den gamle kirken bidro æresmedlem Magne med noen av sine mange muntre historier.