torsdag 7. oktober 2021

FØRSTE MØTE SIDEN MARS 2020 BLE AVHOLDT ONSDAG 13. OKTOBER


Foreningens første møte siden mars 2020 startet med Årsmøtet 2021. Se arkfanen "Referater".

Etter årsmøtet fikk vi kveldens foredrag:  "En fugletur i koronaens tid - Valdres, Runde og Fokstumyra" av Kjell Arild Dokka og Bjørn Tore Bollerud. Turen var en markering av vår mangeårige tillitsvalgte Bjørn Tores passering av 50 år i høst. De to er begge kjent som særdeles ordføre, og Kjell Arilds bilder sto i stil med samme høye kvalitet. Foredraget var lærerikt og underholdende, med en kombinasjon av fine turopplevelser og orientering om de kjente fuglelokalitetenes status og utvikling i seinere år. Sistnevnte ikke alltid like muntert. Et tragisk innslag underveis denne kvelden var nyheten om massedrap på Kongsberg, som gjorde at deltakere med tilhørighet der hadde behov for å sjekke med sine familer og andre. Antall deltakere: 20. Møtet ble avsluttet kl.21.00.