fredag 21. juni 2013

Foreløpig program for høsten 2013

1. september: Ettermiddagstur til Miletjern i Mjøndalen kl.14
8. september: Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14.
10. september:  Medlemsmøte med tema Lista i Vest-Agder v. Vegard Bunes kl.18.30
22. september: Tårndag ved Fiskumvannet kl. 10 - 14.
6. oktober: Birdrace / lokalitetskonkurranse under Eurobirdwatch 
8.oktober: Medlemsmøte med tema kongeørn v. Inge Stensrud kl.18.30.
12. november: Medlemsmøte med foredrag om naturfotografen Gunnar Frydenlund av hans sønn Dag Frydenlund kl.18.30.
10. desember: Medlemsmøte kl.18.30 - tema ikke fastsatt

Programmet er under utarbeidelse

Ønsker og forslag om foredrag og uteaktiviteter mottas med takk. 
Send en mail til foreningens sekretær: bent.m.ellingsen@gmail.com

torsdag 6. juni 2013

Velkommen til de tre siste turene før sommeren


Fredag 7. juni - Nattsangertur

Oppmøte på P-plass i bånn av Lundebakken kl 22:00.

Turleder Egil Mikalsen

Turen er en klassiker i NOF sammenheng. Flere stopp med lytting blir lagt

inn: Ved parkeringa til fugletårnet, ved Rudstua(?), rusletur ned til Fiskum gamle kirke og ved Råenkrysset i sydenden av FV. Kanskje tar noen turen ut til Hamre ved Eikeren for å lytte etter nattravn, som en avslutning.

Elvesanger er hørt, myrsanger er det godt om, kanskje dukker det opp ei åkerrikse også!!??


Lørdag 8. juni - Tur til Råtavannet

Oppmøte for felles kjøring ved Sundhaugen kl 08:00.

Turleder Per Ø. Klunderud - tlf 948 86 503 Vi fortsetter utforskinga på vestsida av Eikeren (i fjor var vi på Mastebogen). Vi tar av første skogsbilvei til høyre retning Hakavika - Raaenseterveien m/bompenger kr 40 -, og følger denne til Råtavannskjippen.

Målet for turen er å rusle rundt Råtavannet, med 2 innlagte kaffestopper.

Relativt lettggått skogsterreng (få høydemetere), mens vi prøver å få med oss skogens tradisjonelle fugleliv. Også på denne turen er medlemmer fra Buskerud Botaniske Forening invitert, så mulighetene til å lære noe om plantelivet er til stede. Tilbake til Sundhaugen 14? - og her kan man få kjøpt en god middag!!


Tirsdag 11. juni - Dam ved Skjøl

Oppmøte ved P-plass E134, ved avkjøring til Vestfossen, Ormåsen, Semsmoen kl 17:45. Ved dam kl 18:00. Dammen ligger til høyre, ved "hull" i autovernet i første sving på veien retning Ormåsen.

Turledere: Anders Hals 970 62 342 og Per Ø. Klunderud Dammen på Skjøl er en av få dammer i kommunen som huser både stor og liten vannsalamander. -PØK vil ha med håv, så kanskje kan vi få se disse forhistoriske "drakene" i hånden. Fuglelivet byr på arter i overgangen mellom skog og kulturlandskap. En flott plass å ta kveldskaffen!

Vel møtt!

Mvh Per Ø. K.

onsdag 5. juni 2013

Botanikere og fuglefolk på felles tur til Klunderud

Foreningstur til edellauvskogen og kulturlandskapet på Klunderud gård i Åssideveien i samarbeid med botanisk forening. Noen og tjue deltagere møtte opp, flest botanikere. Per Øystein ønsket velkommen og fortalte litt om gårdens historie og landskapet på Åssida. Mest interessante fugleobservasjoner på denne kveldsturen var gulsanger, bøksanger og kjernebiter, totalt 20 arter. Ellers gledet undertegnede seg over funn av lerkespore rett nedenfor gården til Per Øystein. Kaffen ble nytt i kveldssola med flott utsikt til Darbu og Fiskumvannet. Etterpå dro noen av oss til Bergsvingen for å lytte etter åkerriksa. (Kilde: Steinar Stueflottens dagbok på www.artsobservasjoner.no)

Ni deltakere på fuglevandring i Kongsberg

Turleder Olav Såtvedt oppsummerer: 9 fugleinteresserte møtte opp på Kirketorget i Kongsberg torsdag 4. Juni for å ta en rusletur over kirkegården og ned til parken ved Bergsverksmuseet. Turen gikk i oppholdsvær med litt kald nordavind. I alt 26 arter ble notert, mange var typiske byfugler. Flest observasjoner fikk vi parken nede ved Lågen. Her kunne vi høre og se munk,  bokfink og løvsanger i tillegg til skvatrende gråtroster og stærer som lette etter mat på plenen. Hagesanger ble også hørt. En gråfluesnapper var på intenst insektjakt. Her ved Bergverksmuseet er også Kongsbergs eneste kjente hekkeplass for kaie. Vi så  5-6 kaier som holdt til i parken og som fløy opp mot den store murbygningen. Da vi snudde oss mot Lågen, så vi rundt 20 fiskemåker, den arten hekker bl. a. på gamle lensestokker ovenfor Nybrufossen. 1 gråmåke og 1 sildemåke ble også sett i strandkanten. I tillegg til stokkendene var det et par med kanadagjess. 1 laksand hunn kom flygende i ganske lav høyde over elva. Turledere var Bjørn Tore Bollerud og Olav Såtvedt

mandag 3. juni 2013

Vandring i Kongsberg sentrum tirsdag 4. juni


Frank T. Brandbu tok for noen år siden initiativ til søndagsturen "Fugler i Sentrum" i Kongsberg. Tanken var å invitere til en rolig vandring som kunne passe for alle, med fuglekyndig veiledning. Det viste seg at dette var noe publikum satte pris på. I år fortsetter vi tradisjonen etter Frank, nå som ettermiddagstur med Olav Såtvedt og Bjørn Tore Bollerud som turledere. Bedre arvtakere er vanskelig å tenke seg. Olav med store lokalhistoriske kunnskaper, og med boka "Fugler i Kongsberg" blant sine mange utgivelser. Bjørn Tore kjenner vi alle som fremragende turleder og med fuglekunnskaper i eliteklassen. Og ikke minst er han innehaver av et sjeldent finstemte øre for fuglesang.

Vi møtes på Kirketorget kl.18, og slentrer bedagelig gatelangs til vi ender opp med intens lytting i parken rundt Bergverksmuseet. Ta gjerne med familie og venner. Vel møtt!