lørdag 29. august 2015

Om familieliv hos meiser i Hokksund 8. september

Høstens første møte i Haug Menighetssenter starter med foredraget "Familieliv hos meiser" av professor Tore Slagsvold. Han har studert meiser og fluesnappere i fuglekasser i snart 50 år, og har lært mye om ekteskap, utroskap og betydningen av sosial læring. Vi får også høre om den dårlige hekkingen i år.Slagsvold er professor ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo. Hans spesialfelt er atferdsøkologi, med hovedvekt på fugl. Møtestart kl.18.30.

ALLE ER VELKOMMEN. GRATIS ADGANG. SALG AV KAFFE OG KAKER.