fredag 30. desember 2022

BLI MED PÅ FUGLERACE I VIKEN OG OSLO 1. JANUAR

En passende start på 2023. Arrangementet er et samarbeid mellom BirdLifes fylkesavdelinger i Oslo/ Akershus, Østfold og Buskerud. Se mer: https://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2023-01&category=1&id=1254#e-1254 Lykke til!


Foto: Noah Cole


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar