søndag 25. oktober 2015

Godt med folk, kakeservering og høy trivsel i tårnet i det flotte været, men uten samme rekke av sjeldenheter som i fjor. Skjeender, dvergdykkere, enkeltbekkasiner og varsler var ikke uventet blant de 30 artene under årets siste tårndag.

Ikke bare folk i tårnet denne dagen (Foto: Morten Jagdum)

Varsler (Foto: Morten Jagdum)

onsdag 14. oktober 2015

Store forventninger foran årets siste tårndag søndag 18. oktober


Tårndagen i fjor på samme tid var sensasjonell. Foruten reservatets aller første svartstrupe, ble det sett gråstupedykker, kvartbekkasin, dvergdykker,  skjeand, storlom, svartender og bergender. Og en vakkert syngende varsler rett ved tårnet. I alt 48 arter. Passende for foreningens 40-års jubileum. Kan 41-års jubileet matche dette? Møt opp og se selv.

Kl. 10 - 14. Turleder: Bjørn Tore Bollerud

Høsten er fin på Fiskum (Foto: Morten Jagdum)

Godt fottøy anbefales. Det kan bli glatt på denne tida. (Foto: Morten Jagdum)


Skjeender på Fiskum 7. oktober (Foto: Morten Jagdum)tirsdag 6. oktober 2015

Tirsdag 13. oktober kl. 18.30: Møte med foredrag om regnskog av Tom Schandy


Tom Schandy var som tenåring styremedlem i vår forening allerede i 1976. I dag er han internasjonalt anerkjent naturfotograf og forfatter, bosatt i Vestfossen. I kveld lar han honoraret gå uavkortet til årets TV-aksjon, som samler inn penger til nettopp verdens regnskoger.  Alt overskudd fra loddsalg og kakesalg gir foreningen til samme formål.

Schandy har fotografert i regnskoger over hele verden. Dette blir hans personlige reise til regnskoger i Sør-Amerika og Afrika. Han forteller om sine møter med jaguarer og fjellgorillaer, klippehaner, tukaner med kjempestore nebb, mineralspisende arapapegøyer og primater som uakarier med røde tryner. Og om menneskene som bor i disse fantastiske skogene.

Regnskogene dekker bare 7 prosent av jordas overflate, men rommer mer enn halvparten av alle jordas organismer. Mange urfolk avhenger av regnskogene, og de er viktige for verdens klima. 

Sverdkolibri fra Ecuador


Rød ukari fra Amazonas

Kvinne fra Amazonas


søndag 4. oktober 2015

Fiskum med 40 arter under søndagens konkurranse

Høydepunktene sett fra tårnet ved Fiskumvannet denne solrike søndagen var jordugle, dvergdykker, sivhøne, varsler og en plog høyt oppe med 140 kortnebbgjess. Det var 10. året vi gjennomførte denne trivelige konkurransen.
Anders i aksjon (Foto: Morten Jagdum)
Steinar skriver i sin oppsummering:

Lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch 2015 søndag 4.10.2015 kl.09:00-12:00.

Deltagende lokaliteter: Averøya (Ringerike), Fiskumvannet (Øvre Eiker) og Linnesstranda (Lier), jamført seks lokaliteter i fjor. Sluttresultatet ble som følger:

1.       Averøya              43 arter            534 ind.
2.       Fiskumvannet  40 arter                231 ind.
3.       Linnesstranda   38 arter               563 ind.

Totalt 64 arter og 1328 ind. på de tre lokalitetene til sammen jamført 73 arter og 1647 ind. i 2014. Dette er 12 % færre arter og 19 % færre individer enn i fjor. Minst tilbakegang hadde Averøya. På Fiskumvannet ble antall individer mer enn halvert i forhold til 2014. Når det gjelder antall deltagere derimot, satte Fiskumvannet ny rekord med 10 personer, mens det bare var 2 på Linnesstranda og en som i fjor på Averøya. Totalt 13 deltagere mot 11 i fjor.

Fem arter hadde mer enn 100 ind med ringdue (120), gråtrost (117) og grønnsisik (107) på topp. I 2014 var et seks arter som hadde over 100 ind. på de tre lokalitetene samlet, da med grågås, brunnakke og ringdue på topp. Av godbiter på de andre lokalitetene kan nevnes hvitkinngås på Linnesstranda,  og dvergfalk og vintererle på Averøya.

Audun når toppen (Foto: Morten Jagdum)

Konkurransen er over - tid for kaffe (Foto: Morten Jagdum)

Dagens eneste kortnebbtrekk (Foto: Audun Jahren)
torsdag 1. oktober 2015

Lokalitetskonkurranse søndag 4. oktober kl. 9 - 12

I likhet med tidligere år markerer vi det internasjonale arrangementet Eurobirdwatch med en underholdende konkurranse mellom lokaliteter. NOF Drammen og omegn stiller med tårnet på Linnesstranda i Lier, mens vi forsøker å bemanne tårnet ved Fiskumvannet.  Kanskje blir også andre lokaliteter med. Steinar Stueflotten holder også i år orden på resultatene. Et viktig poeng med Eurobirdwatch er å rette oppmerksomheten mot fugletrekket. Både for å glede seg over det, og for å belyse de mange og økende menneskeskapte problemene fuglene møter underveis. Resultatene fra konkurransen - og alle andre observasjoner som legges inn i artsobservasjoner.no i løpet av helga - teller med i oppsummeringen av Eurobirdwatch. Alle oppfordres til å møte opp på en av lokalitetene -  eller i det minste til å registrere observasjoner der man er.