søndag 31. mars 2019

Mye fugl og folk i Bergsvingen 31. mars

Mesteparten av skråningen ned mot jernbanen var blitt snøfri i løpet av uka. Selv om vinden var kjølig og til tider sterk, ga flokker med bokfink, stær, bergirisk og tornirisk en sterk vårfølelse for de 18 som var innom. Intens lerkesang bidro også godt til stemningen. Snøspurv, jernspurv og tre musvåker var også blant de 32 observerte artene. Vesentlig færre enn fjorårets 46 arter, men antall individer var muligens høyere i år. Som vanlig stoppet mange forbipasserende, både for å høre om hva vi holdt på med og for å slå av en prat med vår populære svingvert Magne Sjøblom. Hans bekjentskapskrets er tallrik.

Aleksander Solberg og svingvert Magne Sjøblom

Hans Jørgen Nilsen på sin blå stoltorsdag 28. mars 2019

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM SJELDNE FUGLER I BUSKERUD

Tid: Tirsdag 2. april kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund
Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker.

Alle fugleinteresserte vet hvor spennende det er å treffe på sjeldne arter. Kanskje arter man ikke klarer å identifisere selv. Under kveldens foredrag forteller Steinar Stueflotten om arbeidet i den Lokale Rapport- og Sjeldenhets-Komiteen (LRSK), og om hvorfor vi trenger denne komiteen. Deretter vil han vise noen eksempler på sjeldne arter som er observert i Buskerud i 2017 og 2018. Herunder to nye arter for fylket.  

Ung steppehauk suser forbi tårnet ved Fiskumvannet 8.9.2018 (Foto: Lars Dolmen)
Etter foredraget følger ordinære møteposter:
·         Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
·         Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
·         Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.     
·         Meldinger og eventuelt.

Hjertelig takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster. Vel møtt!

tirsdag 26. mars 2019

BLI MED PÅ VÅRFEIRING I BERGSVINGEN 31. MARS kl. 9 - 14

Tradisjonen tro samles vi i Bergsvingen for å ta imot tidlige trekkfugler, som tiltrekkes av flekker der snøen har smeltet. Bergsvingen - på gamleveien mellom Langebru og Vestfossen - er et utsiktspunkt hvor man kan se langt i flere retninger. I fjor ble det registrert 46 arter under vårsamlingen. Blant disse var bergirisk, steinskvett, snøspurv, dvergfalk, musvåk og kortnebbgås. Aller mest bemerkelsesverdig var at alle våre trostearter dukket opp. Vi hørte til og med sang fra duetrost og ringtrost fra nært hold. En fin opplevelse.

Ringtrost i Bergsvingen 2018 (Foto: Steinar Stueflotten)Dvergfalk samme dag (Melvin Åsum)Som vanlig stiller vårt æresmedlem Magne Sjøblom som svingvert, og det vil også være andre kunnskapsrike deltakere som kan identifisere det vi ser.  En fin anledning til å lære mer for de mindre erfarne. Ta gjerne med litt å spise og drikke. Om ønskelig også en campingstol. Bergsvingen er en lokalitet som passer for alle. Vel møtt!

søndag 24. mars 2019

Havørn, skjærpiplerke og ploger av kortnebbgjess under Hurum-tur 24. mars


God oversikt fra Filtvet brygge
En frisk vårlig vind var med hele veien, der turleder Steinar Stueflotten var guide fra start ved fuglerike Sætrepollen til avslutningen på Tofte. Av høydepunkter kan nevnes en havørn, musvåker som trakk over fjorden og flokker med kortnebbgjess på vei nordover. Ei flott skjærpiplerke lette etter mat i tangbeltet på Tofte. Mange trær med misteltein ble nøye sjekket for duetrost, men fuglen uteble. I stedet dukket en tett flokk sidensvans opp, av flere først oppfattet som stær. En velkjent feilaktighet i den korte tiden vår og høst når begge arter overlapper hverandre på våre kanter. Blant de 9 deltakerne bidro en munter gjeng fra Oslo, med en skarpøyd Håkan Billing i spissen, til både trivsel og gode observasjoner. En stor takk til Steinar for innsatsen.

onsdag 13. mars 2019

Bli med på fugletur langs Oslofjorden i Hurum søndag 24. mars

Vi møtes på buss-stasjonen i Sætre kl.09. Turleder Steinar Stueflotten viser vei til gode observasjonssteder langs fjorden.  


Ærfugl blir sikkert å se (Foto: Morten Bergan)Vi bruker privatbiler. Samkjøring avtales privat. Turen starter ved Sætrepollen, og går videre til Drøbaksundet og Filtvet før den avsluttes på Tofte. I tillegg til sjøfugl, er det også håp om vårtegn i form av nyankomne trekkfugler. Hvis startiden ikke passer, er det fullt mulig å slutte seg til underveis. Ring turleder på mob. 91334123.

Vel møtt til en hyggelig utflukt. Husk kikkert, kaffe og klær etter vær.

onsdag 6. mars 2019

Velkommen til møte 12. mars med foredrag om fugler og natur i Hamarøy

Sted: Haug menighetssenter, Hokksund / Tid: Tirsdag 12. mars kl.18.30
Fri adgang for alle. Salg av kaker og kaffe.

Foto: Jon Ludvig Hals
Kveldens foredrag: «Hamarøy i Nordland – sett med fuglekikkerens øyne». 

Fuglekikkeren er Jon Ludvig Hals, medlem og stor bidragsyter i vår forening siden tidlig i ungdommen. Vi får ikke høre om Derricks hytte eller Hamsunsenteret, men mye om fugl og en mektig natur. Her er lite folk, og bare en bofast som registrerer fugl regelmessig. Jon Ludvig har derfor selv måttet lete opp potensielle områder for gode fugleopplevelser. Blant annet ved hjelp av kart og satelittbilder. Resultatet blir spennende å se.

Etter foredraget følger ordinære møteposter så langt vi rekker før årsmøtet starter kl.20:

  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og registreringer på internett
  • Fritt fram for alle med egne bilder eller beretninger
  • Meldinger og eventuelt.
VEL MØTT!