fredag 15. juli 2022

ÅRSRAPPORT FOR FUGLEÅRET 2021 I ØVRE EIKER

Bergsvingen er et fint og lett tilgjengelig utsiktspunkt for fugleobservasjoner

Feltutvalget i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag har gitt ut en ny årsrapport med beskrivelse av fugleåret 2021. Rapporten gir en oversikt over årets fugleobservasjoner i kommunen og sammenligner disse med tidligere år i perioden 2009 til 2020. Som vanlig har Steinar Stueflotten og Anders Hals laget en systematisk, pedagogisk og lettlest framstilling. Rapporten er i PDF-format og kan leses på lenken nedenfor. God fornøyelse, og fortsatt god sommer!

https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/nyheter/?id=3061&fbclid=IwAR32hKEuhH8f1ul8wS11MEjFZwUnhzX_FDpVUVJBYMl1UVlVSm8F2uZdB9g