mandag 31. juli 2017

Kommende aktiviteter

3. september: Tårndag i Fiskum naturreservat kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud.
12. september: Møte med gjennomgang av rapporten "Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016" med forfatterne Steinar Stueflotten og Anders Hals.
17. september: Tårndag  i Fiskum naturreservat kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud.
30. september: Tårndag  i Fiskum naturreservat kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud.