tirsdag 31. mai 2011

To fuglevandringer og feiring av Labrodagen

Bare 5 nye ansikter møtte fram til våre fuglevandringer i Hokksund og Mjøndalen på Fuglenes Dag 28. mai. Med flere medlemmer i tillegg ble det likevel fine turer. Anslagsvis 30 besøkende viste interesse for foreningens stand under Labrodagen 29. mai. Også her deltok flere medlemmer, under partyteltdirektør Franks kyndige ledelse.


Under Hokksund-vandringen kunne deltakerne studere en sandsvalekoloni på nært hold, og beskue en spettmeisunge stikke hodet ut av sitt trygge reirhull for å motta mat fra sine foreldre. I etasjen over i samme gjennomhullede bjørk bodde en stærfamilie. En dverglo vakte oppsikt ved elva, og mot turslutt lød endelig trillen fra en bøksanger som var hørt her tidligere i år.

På Miletjern dukket en rev opp rett bak svanereiret ved østbredden. Svanefar var ikke sen om komme seg hjem for å forsvare frue og hjem, og reven innså straks sitt eget beste. En gulsanger sang ved tjernet, og enda en langs Hagatjernsbekken. Håpet om vintererle og fossekall i fossen ved Sagaroa ble ikke innfridd.

Franks nye partytelt holdt både regn og hagl unna bordene med blader, bøker og annet utdelingsmateriell under Labrodagen. Innimellom gikk småturer til fuglekassene Frank hadde satt opp. Underveis fikk flere med seg den underlige og høyst overraskende opplevelsen å se en svarthvit fluesnapper mate en gråtrostunge. Gråfluesnapperne overså spesialkassa tilegnet dem, og hadde i stedet valgt å legge sitt reir på en beskjeden utstikker under taket på et av museumsbyggene.

tirsdag 24. mai 2011

Vi markerer Fuglens Dag 2011

NOF Øvre Eiker lokallag markerer den internasjonale Fuglenes Dag lørdag 28. mai med gratis guidede fuglevandringer i Hokksund og Mjøndalen. Fuglevandringene starter fra parkeringsplassen ved Hokksund Camping kl. 08.00, og fra Miletjern i Mjøndalen kl. 11.00. Underveis vil det bli orientert om fugler man ser og hører, foruten løst og fast om fugleliv og natur. Turene er svært lettgåtte, og krever ingen forhåndskunnskaper. Både medlemmer og andre interesserte er velkommen. Varighet rundt 1 ½ time.

Søndag 29. mai er foreningens ildsjel Frank T. Brandbu til stede med informasjonsstand under Labrodagen på Labromuseene i Kongsberg kl. 12.30 – 16.30. Andre medlemmer formidler fugle- og naturglede under korte vandringer nær museumsområdet.

lørdag 21. mai 2011

Fuglevandring i Hokksund 28. mai

I forbindelse med Fuglenes Dag inviterer NOF Øvre Eiker lokallag til en rusletur rundt Sandøra. Turen vil ta maksimalt to timer. Frammøte på parkeringsplassen ved Hokksund Camping kl. 08.
På denne turen skal vi kikke på en spesiell koloni med sandsvaler som hekker i en blokkmur inne på campingplassen, rusle på lett sti gjennom furuskogen ut til våtmarksområdet i østenden av Sandøra og returnere tilbake langs Stryken. Her vokser det rikere løvskog med et større artsutvalg av fugler enn i furuskogen inne på øra. Svaner, gjess og ender har tilhold i våtmarksområdet. Hensikten med turen er å bli kjent med de vanlige artene som holder til i området. Vi kan regne med å observere mellom 20 og 30 arter på turen. Ta gjerne med litt mat og drikke, så kan vi ta en liten pause underveis og snakke litt løst og fast om fuglelivet i Øvre Eiker.
Turledere: Per Øystein Klunderud og Steinar Stueflotten.

mandag 16. mai 2011

Fuglenes Dag 28. mai nærmer seg

NOF Øvre Eiker vil forsøke å markere den internasjonale Fuglenes Dag med korte rusleturer beregnet på folk med lite kunnskap om fugler. Foreløpig er det klart at det blir en tur ved Hokksund Camping, og muligens også ved Miletjern i Mjøndalen. Det hadde vært ønskelig også med turer i Kongsberg og Modum. Turene kan ha en varighet på 1 - 2 timer. Forslag til ruter og tilbud om å stille som turleder / assistent mottas med takk. Send en mail til be-elli@online.no