tirsdag 29. april 2014

Bli med elvelangs på Fiskum mandag 5. mai

Vi møtes på Joker kl. 18, og går i flott og lettgått natur langs Fiskumelva ned til den vakre gamle kirken. Her raster vi og ser på fuglelivet og plantelivet. En enkel og bedagelig tur, som passer for de fleste. Ta med kaffe og mat. Alle er velkommen. Turleder: Rita Rustan.


Fra turen i 2013

Det blir ikke bare fuglekikking

Den planlagte spetteturen 1. mai er avlyst

mandag 28. april 2014

Velkommen til halvårets siste møte 6. mai

Vi avslutter sesongens møter med en presentasjon av årets fugl, som hvert år utpekes av NOF for å rette søkelyset mot en art som trenger oppmerksomhet. I 2014 den grasiøse fjellvåken. Ingar Øien fra NOFs sekretariat i Trondheim har deltatt i et prosjekt om våken, og har utarbeidet et foredrag om den. Dessverre hadde han ikke tid til å komme selv, men har gitt oss foredraget - sammen med 51 bilder - som gjennomgås av Audun Jahren. Øien vil for øvrig besøke oss neste år med foredrag om et annet viktig prosjekt, om den truede dverggåsa i Porsanger. 


Fjellvåk. (Foto: Stig Frode Olsen)
Mer om fjellvåkprosjektet finner du her: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=1292

  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  • Spørreundersøkelse om medlemmenes meninger og ønsker.
  • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no   
  • Medlemmenes kvarter – fritt fram for alle med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt: Bl.a. forteller Anne fra fylkeslaget og Audun om det nylig avholdte årsmøtet i vår landsforening. 
 Takk til alle som bidrar til trivselen med kaker og lotterigevinster!

Vel møtt!


lørdag 26. april 2014

Flere nye årsarter under første tårndag

Et dusin personer var innom turleder Bjørn Tore under årets første tårndag ved Fiskumvannet. Stemningen var som vanlig høy. Dypsindige og humoristiske samtaler forhindret ikke at 57 arter ble registrert denne sommervarme soldagen. Høydepunktene var knekkand (to par!), musvåk, fiskeørn, trane, heilo, sandsvale, låvesvale og - ikke minst - et tidlig gjenhør med Norges mest tallrike art; løvsangeren.

Dagens knekkand - en av fire (Foto: Steinar Stueflotten)


Lavpunktet var en padler som kom ned Dørja, og fortsatte å skremme alle fugler langs bredden i retning Vestfossen. Før han returnerte samme vei. Ingen god adferd i et fuglereservat, men reservatet er utrolig nok et anbefalt padlemål hos Eiker padleklubb.

onsdag 23. april 2014

Åpen dag med ringmerking på Halshaugen 26. april

Lørdag 26. april arrangerer NOF Ø. Eiker og undertegnede den etter hvert tradisjonelle møte-våren-, fugle- og ringmerkingsdagen på Halshaugen ved Vestfossen. Årets samling er nr. 13 på rad, arrangementet har alltid vært godt besøkt (i fjor var det i alt 28 personer på samlinga), og det grei adkomst for alle.Frammøte er satt til kl. 08.00, og da kan en enten møte opp nede på gårdstunet eller en kan kjøre inn på jordet oppe på haugen, hvor det er greit å parkere. Selv om frammøte er satt til kl. 08.00, så starter trolig merkinga en del tidligere - trolig ca. kl. 06.30.

Fugl fanget før kl. 08.00, vil imidlertid - så langt det er mulig, ikke bli sluppet før folkene kommer ved åtte-tida. Det hele er tenkt å vare til ca. kl. 11.00 - selv om alt sånt er både vær- og fugleavhengig. I fall noen har spørsmål, så kan jeg nås på tlf.  97 06 23 42

Både medlemmer og andre er velkommen. Vel møtt.

Hilsen Anders

OBS: Husk tårndag kl. 12. Se nedenfor.

tirsdag 22. april 2014

Tårndag ved Fiskumvannet lørdag 26. april

Som tidligere år arrangerer NOF Øvre Eiker  tårndag samme dag som merkingen på Halshaugen. Deltakere fra Hals kan dermed fortsette fugledagen i reservatet, hvor de sikkert får selskap av andre som kommer direkte til Fiskum. For alle som ønsker guide og felles spasertur ut til tårnet, leder turansvarlig Bjørn Tore trygt an fra p-plassen ved  jernbanebrua kl.12.00.  Ta gjerne med mat og drikke. Og hvorfor ikke be med en venn? Vel møtt!

søndag 6. april 2014

26 arter i Bergsvingen under vårsamlingen

Minst 13 personer var innom vårsamlingen i Bergsvingen, før Magne som sistemann pakket ned teleskopet etter fem timer.


Steinar skriver i dagboka på artsobservasjoner.no: "Foreningstur til Bergsvingen med NOF Øvre Eiker lokallag. 10 deltagere på det meste samtidig. Ikke noe trekkaktivitet i dag, så det ble mer sosialt enn aktiv fuglekikking. Tåka lå godt nede i åsene. 6 traner næringssøkende på jordene på det meste. Av rovfugl kun en spurvehauk og en musvåk."

fredag 4. april 2014

Vårsamling i Bergsvingen søndag 6. april

Vi speider etter vårens nykommere fra svingen med den flotte utsikten. Tidligere år har denne varme solhellinga vært stedet for å se de tidlige trekkerne på snøbare flekker. I år er det knapt snø å se, men forhåpentlig blir det likevel mange passerende og rastende fugler. Totalt er det registrert 115 arter i Bergsvingen. 76 av disse i april måned.

Foto: Lennart Wam Hansson
Situasjonen på bildet, hvor to skjærer nærmer seg en musvåk, skjedde 6. april i fjor. Den dagen ble det sett 20 arter, med skogdue og kornkråke som mest interessante.

Dette er en særdeles lite krevende utflukt. Ta gjerne med fluktstol, og nyt fugleliv og godt selskap i ro og mak. Magne og Anders er til stede fra kl.10 til 13. Vel møtt!