onsdag 26. oktober 2016

Fott høstvær under ekstra tårndag søndag 30. oktober

Det ble i år en ekstra tårndag, siden det fortsatt er så mye interessant å oppleve på Fiskum. 13 personer var innom mellom kl.11 og 15. De fikk blant annet med seg haveller, dvergdykker, bergender, brunnakker, varsler  og en flokk nærgående sidensvanser. Gråstrupedykkeren og haukugla så ut til å ha reist videre.  Alle bilder: Mortten Jagdum.


Dvergdykker

Sidensvansen er ankommet

Havellene fortsatt på plass

Typisk høstlig art: VarslerEn stor takk til vår faste turleder på Fiskum. Dette ble Bjørn Tore Bolleruds 8. tårndag i år. 

torsdag 20. oktober 2016

Ørkensteinskvett: Ny art for Buskerud på Fiskum 19. oktober

Det oppsto parkeringsproblemer da folk strømmet til for å få med seg sjeldenheten, som ble oppdaget av Erlend og Jan Landsverk fra Akkerhaugen i Telemark. Et batteri av lange linser fanget inn den villfarne lille hannfuglen hjemmehørende i tørre strøk i Afrika og Midtøsten. Selv var den mest opptatt av å speide fra gjerdestolper, og å fange insekter på bakken. Dette var første observasjon av arten i Norge i år. Dagen etter var den borte.

Ørkensteinskvetten på Fiskum (Foto: Jostein Myre) 
Det er mange arter i steinskvettslekta, som på latin heter Oenanthe. Navnet er sammensatt av de greske ordene oenos og anthos, som betyr vin og blomst. Fordi den nordlige steinskvetten dukker opp i Hellas når vinranken blomstrer. Det gjelder ikke vår gjest, som har fått artsnavnet deserti, fordi den lever i ørkenaktig natur.
Parkeringsplassen burde vært utvidet (Foto: Morten Jagdum)


torsdag 13. oktober 2016

Tårndag med mange høstlige godbiter søndag 16. oktober

Alle bilder; Morten Jagdum
Turleder Bjørn Tore var på plass kl.10-14. Mange arter som sjelden er å se utenfor trekktida ble observert av de 9 i tårnet denne dagen. Blant høydepunktene på vannet var gråstrupedykker, havelle, lappfiskand, stjertand og bergand. Haukugla var fortsatt på plass, og flere fikk gode bilder av den. Siden de siste tårndager har gitt så godt utbytte, setter Bjørn Tore opp en ekstra tårndag 30. oktober kl. 11-15. Kan hende er svartstrupe, som er sett i slutten av oktober de to siste årene, igjen på plass. 


Steinar Stueflotten

Lappfiskand


torsdag 6. oktober 2016

Møte med foredrag om fugler og natur i Aragon

Tid: Tirsdag 11. oktober kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Kveldens foredrag: «Aragon i Spania - fra stepper ved Zaragoza til høyfjell i Pyreneene» av Kjell Arild Dokka (foto) og Per Øystein Klunderud. 

Lammegribb (Foto: Kjell Arild Dokka)

I mai og juni i år deltok 7 medlemmer i lokallaget på en gruppereise i regionen Aragon i det nordlige Spania. Arrangør og reiseleder var Per Øystein Klunderud, med velkjente Magnus Ullman fra Sverige som ornitologisk ansvarlig. Gruppa på totalt 14 personer observerte rundt 150 fuglearter. Reisa var lagt opp med 3 netter i steppelandskapet El Planeron, der lerker og rovfugl sto på menyen, men også med kulturbesøk til landsbyen Belchite og Goyamuseet i Fuendetodos.

El Planeron (Foto: Kjell Arild Dokka)
6 dager ble viet fjellkjeden Pyreneene, med overnatting på forskningsstasjonen til et lammegribbprosjekt. Lammegribb var naturlig nok en av målartene her, og gruppa fikk bokført totalt 42 observasjoner! Ellers ble det sett blant annet murkyper, alpekaie, hubro, åtselgribb, gåsegribb (opptil 400 ved foringsplass!) og den eksklusive svarte steinskvetten. Også pyreneergemse, perleøgle og aspishoggorm fikk oppmerksomhet.

Pyreneene (Foto: Kjell Arild Dokka)

Gåsegribb på foringsplass  (Foto: Kjell Arild Dokka)
Foredraget tar for seg de ulike områdene og artene knyttet til disse, samt landskap og generelle inntrykk fra turen. Per Øystein tilbyr også ei reise til samme området i perioden 20.05 – 31.05 2017, bl.a. med råd om naturfotografering.

  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  • Meldinger og eventuelt.


Takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster.


Vel møtt!