søndag 28. september 2014

Tårndag med godt frammøte, god kake og 48 arterMyrhauk - et av høydepunktene


Steinar Stueflotten fra Fiskumvannet søndag 28. september: Ny tårndag i strålende høstvær med +10 grader i starten som steg til gode 19 grader utpå dagen. Mye fugl, spesielt gjess, og mange arter, men lite rovfugl (ingen musvåk sett!). To personer var på plass allerede i 8-tida. Flere kom til i 10-tida da den offisielle tårndagen startet. Til sammen var 14 personer og en hund innom tårnet i løpet av dagen. Det var ganske folksomt på det meste og diskusjonene gikk ivrig, ja til tider i en slik grad at fuglekikkingen nesten ble uteglemt. Spesielt vakte regler for tårnkonkurransen neste helg heftig debatt. Det var to leire, de som ville starte kl.08 slik praksis har vært de siste par årene, og de som ville starte kl.10 slik reglene var de første årene med tårnkonkurranser. Det er uansett et poeng med fellesstart i en slik tårnkonkurranse, så de som ville starte når det måtte passe dem (typisk B-mennesker), ble noe uhøytidelig plassert i ligaen for useriøse tårnkonkurrenter. Mye moro med dette og god stemning i tårnet. Fru Jahren hadde med seg en eplekake som de tilstedeværende satte stor pris på under kaffepausen midt på dagen. I 8-tida lå det ca. 100 grågjess ute på vannet. Etter hvert kom det til flere fra nord, og på det meste var det ca. 400 grågjess, 25 kanadagjess, 26 kortnebbgjess, en sædgås, 6 knoppsvaner og 5 sangsvaner samlet i nordenden av vannet. Sædgåsa som ble oppdaget av Steinar først i 14-tida, er trolig den samme som har oppholdt seg i området siden 13/9. Ikke alle de tilstedeværende fikk med seg en dvergdykker om viste seg et kort øyeblikk, og de fleste hadde forlatt tårnet da en ung myrhauk dukket opp over Måsnesmyra kl. 14:10. Den jaktet lavt over området i alle fall en halvtimes tid. Av rovfugler ellers ble det kun sett en spurvehauk på Hegstad i 8-tida og en vandrefalk over Flesaker et par ganger midt på dagen. Verdt å nevne er også en juvenil rødnebbterne som drev næringssøk i NØ-enden av vannet et par perioder på formiddagen, samt en svartand samme sted på slutten av tårndagen. Av småfugl var det et visst trekk av sanglerker, bokfink, bjørkefink og grønnsisik. En lys gråbrun gransanger ble sett noen få sekunder ved tårnet, trolig tilhørende en østlig underart tristis/abietinus, også hørt tristis-lignende lyd rett før, men sett for dårlig til sikker bestemmelse. Totalt antall arter: 48.


Hovedsaken: Fru Jahrens kake midt i bildet

fredag 26. september 2014

Tårndag søndag 28. september kl.10 - 14

Det er klart for tårndag nummer to denne høsten. Som vanlig starter turleder Bjørn Tore Bollerud fra p-plassen ved jernbanebrua på Fiskumsletta. Vel møtt!mandag 15. september 2014

Invitasjon til jubileumsfest 17. oktober


Vi har blitt 40 år!

Innbydelse til
JUBILEUMSFEST

På Fossesholm Herregård fredag 17. oktober 2014 kl 18.00.


Fossesholm i Vestfossen (Foto: Eoa / Wikipedia)
Mange festkledde, humørfylte medlemmer i flotte omgivelser og reinsdyrsteik med hjemmelagd karamellpudding til dessert, er jo god nok grunn til å komme. I tillegg vil vi røpe litt av programmet:

·        Arne Nævra
·        Ragnar Otto Eriksen
·        Litt historikk v/Terje Bakken
·        Dagfinn Kolberg
·        Kanskje noen overraskelser

Alle nåværende og tidligere medlemmer med følge er hjertelig velkommen. Dersom vegetarmat ønskes, oppgis det ved påmelding.

Bindende påmelding til
·         Terje Bakken, tlf 32 87 72 28 / 959 92 731, e-post tebak4@online.no
·         Magne Sjøblom, tlf 32 75 45 44, e-post msjoeblo@online.no
·         Inger Tveten Steen, tlf 32 75 17 58/975 99 408, e-post ingertst@online.no

Pris pr person, kr 500,-, betales til NOF Øvre Eiker lokallag konto 0530.50.54218 innen 1.10.14. Husk å skrive navnet ditt på innbetalingen.
                                            Vennlig hilsen Festkomiteen


Mye folk besøkte vår stand på Fiskum

Fiskum grendeutvalg arrangerte markeds- og familiedag på Anfindshølen søndag 14. september. Med flott vær, mange aktiviteter, masse mennesker og stor interesse for vår store og rikholdige stand. Særlig var gjettekonkurransen med utstoppede fugler populær. Alle ble godt mottatt av Anne og Magne.


Godt med rovfugl under tårndagen 13. september

Som vanlig var Bjørn Tore Bollerud turleder og det var god stemning i tårnet denne - etter hvert - sommerlige dagen. 12 personer var innom. Først ankomne Steinar Stueflotten skriver i dagboka på artsobservasjoner.no: Noen kanadagjess og grågjess på vannet i starten, men mellom kl.09:10 og 09:30 ankom det store flokker med grågjess fra Vestfoss-kanten som økte antallet til 300, blant disse var det ei sædgås, høstens første i Buskerud. En varsler, høstens første, speidet etter bytte borte på Flesaker. Det ble en god dag for rovfugl med minst 4 musvåk, 1 hønsehauk, 1 spurvehauk, 1 lerkefalk, 1 vandrefalk, 1 tårnfalk og 1 dvergfalk som strøk lavt over takrørskogen utenfor tårnet idet jeg var i ferd med å forlate tårnet kl.14:11. Av vadere kun en vipe og en enkeltbekkasin, muligens hørt en sandlo et par ganger. Totalt 43 arter.

fredag 12. september 2014

Tårndag lørdag 13. september og markedsdag på Fiskum søndag 14.

Velkommen til høstens første tårndag i Fiskumvannet naturreservat lørdag kl. 10 - 14. Som vanlig starter turleder Bjørn Tore Bollerud fra p-plassen på Fiskumsletta. Den nye gangstien gjør adgangen til tårnet lett. Stikk innom når du vil. Både myrhauk, dvergfalk og lerkefalk har vært innom de siste dagene.
Tårndag for nøyaktig seks år siden 

Søndag 14. er NOF på plass med stand under Fiskum Grendeutvalgs årlige markeds- og familiedag kl. 14 - 18. Besøk Anne Sørensen og Magne Sjøblom på vår stand, smak på lokal mat og delta på arrangementets mange aktiviteter.