torsdag 22. februar 2018

Foredrag om Fiskumvannet naturreservat 13. mars kl.18.30

Sted: Haug menighetssenter, Hokksund. Fri adgang.

Før årsmøtet starter kl.20 vil Lars Inge Enerstvedt fra Statens Naturoppsyn fortelle om arbeidet med å gjennomføre forvaltningsplanen for reservatet. I tråd med denne er mye busker og trær fjernet, og skotsk høylandsfe og sauer er satt ut for å beite. Steinar Stueflotten fra NOF vil komplettere med en gjennomgang av hvordan endringene har påvirket fuglelivet.