mandag 21. januar 2019

BLI MED PÅ HAGEFUGLTELLINGEN


I 2019 går Hagefugltellingen av stabelen lørdag 26. og søndag 27. januar. For at skoler, barnehager o.l. skal kunne bli med har vi også inkludert uken før og etter selve helgen (19. januar til 3. februar). Noter fuglene du ser i hagen din, og legg inn det du har sett på internett etterpå. Bli med på å kartlegge vinterfuglene i Norge du også!

En av målsettingene med hagefugltellingen er å sette søkelyset på hvordan klimaendringer endrer artssammensetningen for overvintrende fugler i Norge og Norden. Ved å samle inn denne type informasjon fra mange deltagere kan vi bedre få en forståelse av variasjoner i småfuglenes forekomst i det vinterlige Norden. Hagefugltellingen arrangeres av Norsk Ornitologisk Forening i samarbeid med miljolare.no.

Les mer her: HAGEFUGLTELLINGEN 2019