onsdag 23. februar 2022

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE OG FORENINGSMØTE 9. MARS

 Tid og sted: Onsdag 9. mars 2022 kl. 18.30 på Haug Menighetssenter, Hokksund. 

 

Innkalling til årsmøtet med vedlegg finnes under arkfanen "Årsberetninger" ovenfor. 

 

Vedtektene er oppdatert med nytt foreningsnavn i henhold til sentralt vedtak i BirdLife Norge, hvor foreningens navn ble endret fra Norsk Ornitologisk Forening til BirdLife Norge. Vedtektene kan leses under egen arkfane ovenfor.  


                          Tårnfalk ved Fiskumvannet 13. september 2020. Foto: Lars Dolmen

 

Etter årsmøtet, rundt kl. 19.30, starter et litt avkortet ordinært åpent foreningsmøte med foredraget "Fugler i Øvre Eiker 2020 og 2021" av Feltutvalget v/Steinar Stueflotten. Øvrige faste poster, herunder  deltakernes siste observasjoner og bilder, gjennomføres så langt tiden strekker til. Arrangementet avsluttes ca. kl. 21.00.

 

I pausen blir det som vanlig hyggelig samvær med kaffe og kaker. Betaling med Vipps eller kontanter. 


Selv om bestemmelsene om smittevern er opphevet, oppfordres alle til å vise hensyn og holde litt avstand. Munnbind vil være tilgjengelig for de som ønsker det.  


Vel møtt til årsmøte og foreningskveld. 


onsdag 16. februar 2022

VINTERVANDRING I VIKERSUND SØNDAG 20. FEBRUAR

Årets første utendørs arrangement ble gjennomført i Vikersund i strålende vintervær. De 10 deltakerne fikk godt utbytte på fuglefronten.
Det store høydepunktet var en isfugl som ble sett flyvende fra Øya og over på vestbredden av Bergsjø, noenlunde greit innenfor kikkertavstand. Her oppholdt den seg et par minutter, før den fløy sørover og ut av syne. Til gjengjeld dukket en dvergdykker opp ,og ble dermed dagens andre fuglemessige høydepunkt.
Ellers ble minst 6 fossekaller sett i strykene, og følget fikk nyte nasjonalfuglens nydelige sang. Turen ble avsluttet på nordsida av brua mot Tyrifjorden. Her ble både fiskemåker, sothøner og ei krikkand observert. Totalt ble det registrert over 20 arter.