fredag 29. desember 2023

JUBILEUMSÅR FOR BIRDLIFE NORGE ØVRE EIKER OG OMEGN LOKALLAG

Lokallaget fyller 50 år i 2024, og vil markere dette gjennom 50 små og litt større arrangementer. Se programmet på arkfane ovenfor.  På en annen arkfane finnes foreningens historie.  Den starter slik: 

STIFTET 18. OKTOBER 1974

Redigert av Terje Bakken i august 2016.

Arne Nævra og Magne Sjøblom sendte følgende brev ut til noen personer 14.oktober 1974:

“Undertegnede har ut fra kartotek fått rede på at du er medlem av Norsk Ornitologisk Forening. Vi vil derfor appellere til din interesse og herved innkalle deg til stiftelsesmøte for en ornitologisk forening på Ø. Eiker på Hokksund Gymnas fredag 18/10 kl. 19.00. Bortsett fra det organisatoriske vil det ornitologiske arbeidet i kommunen (og tilgrensende kommuner?) bli tatt opp. Sansynligvis vil det også bli vist film.- men fremfor alt: Du får anledning til å møte andre fugleinteresserte. Ta gjerne med interesserte venner- og vel møtt!”

Magne Sjøblom(sign.) Arne Nævra (sign.)

19 personer møtte, vedtekter lagt fram av initiativtakerne ble vedtatt og et styre ble valgt for 1 år fremover. Møtet fastsatte størrelsen av medlemskontingenten til 10 kr pr år for skoleungdom og 20 kr pr år for andre medlemmer. En film om rasering av våtmarksområder ble vist som avslutning på møtet.

Resultatet av det første valget ble slik:

Styret

Formann: Arne Nævra

Sekretær: Alfred Kjemperud

Kasserer: Magne Sjøblom

Varamann: Anders Hals

Revisorer: Steinar Prytz og Tore Bergan

Siden denne entusiastiske starten er det mange flere som har bidratt til at foreningen har vært kontinuerlig aktiv i 50 år. I dag er det minst like stort behov for å stå sammen for å ta vare på naturen som det var for et halvt århundre siden. 

tirsdag 19. desember 2023

ENDER RAMMET AV DIESELLEKKASJE I KONGSBERG 19. DESEMBER

Kongsberg kommune informerte foreningen om utslipp av diesel i Kongsberg sentrum, og anmodet om bistand til en eventuell redningsaksjon. Et ukjent antall fugler var rammet. Med tanke på en mulig aksjon med vasking, transport og rehabilitering av fugler ble folk med kompetanse og frivillige hjelpere kartlagt. Saken endte med at 8 fugler ble avlivet. Omfanget av forurensing ble ansett som mindre enn fryktet, og en aksjon ble ikke aktuelt.  

Saken er en påminnelse om behovet for en kompetent instans, som kommuner og andre kan henvende seg til for å få råd og bistand når fugler rammes av forurensing. Det har vært mange store og mindre utslipp i Norge, og flere vil komme. Det synes naturlig at  BirdLife Norge tar initiativ til å etablere en gruppe som kan samle erfaringer og kunnskap om hvordan fugler kan gis hjelp når uhell skjer.  Andre naturvern- og dyrevernorganisasjoner vil forhåpentlig ønske å bidra til en slik kompetansegruppe.