lørdag 29. september 2018

Velkommen til foredrag 9. oktober om den mystiske jaktfalken

Sted: Haug menighetssenter. Tid: Kl.18.30. Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker.

Kveldens foredrag:  "Jaktfalk – resultater fra 10 års studier i Buskerud" av Lars Egil Furuseth


Jaktfalken er her hele året (Foto: NRK)

Folk flest ser sjelden vår største falk. Hvert møte får en fuglekikkers hjerte til å slå litt raskere. Den er den tøffeste av de fem falkeartene som hekker her i landet, siden den stort sett holder seg i sitt område året rundt.  Det er mye mystikk rundt jaktfalken. 

Lars Egil Furuseth har fulgt med jaktfalken på dens hekkeplasser i deler av Buskerud siden 1980-tallet. De siste 10 årene mer inngående med tanke på å kartlegge hekkeplasser og hekkeresultater i hele fyket. Foredraget er en oppsummering av mange års feltarbeid med jaktfalken. Vi følger arbeidet fra ettervinteren, gjennom hekketiden og frem til snøen legger seg igjen senhøstes. Vi får kjennskap til artens generelle biologi, status, hekkeresultater og fremtidsutsikter. Samt et innblikk i foredragsholderens arbeidsmetoder for å avsløre jaktfalkens livsførsel.

Flott himmelprofil (Foto: Lars Egil Furuseth)


Jaktfalken er en stor fugl . Foto: Fredrik Strøm ( Natursidan.se )

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar