fredag 14. september 2018

Velkommen til tårndag på Fiskum lørdag 15. september kl.9.30-14

Forrige tårndag var 1. september. Denne dato ble det registrert 61 arter i området. Mest sjelden var nok en lappspurv, notert av Jon Ludvig Hals ved Flesaker. Her ble det også sett blåstrupe, sivsanger og andre sangere. Ellers dukket 7 rovfuglarter opp, og ei rødnebbterne hvilte ved Dørjas utløp.  Det er ingen grunn til at det ikke skal bli en like rikholdig og spennende dag lørdag 15. september.  Vel møtt til en trivelig dag på Fiskum.

Rødnebbterne ved Dørjas utløp (Foto: Steinar Stueflotten)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar