onsdag 5. september 2018

Tårndag ved Fiskumvannet 1. september med 60 observerte arter

Myrsniper i sikte! (Foto Lars Dolmen)
Da er høstens aktiviteter i fugleklubben NOF Øvre Eiker endelig i gang. Til sammen 15 interesserte dukket opp på tårnet i løpet av dagen i godværet for hyggelig samvær og felles fugleobservasjoner. I løpet av en forlenget tårndag ble så mye som 60 arter identifisert ved Fiskumvannet, herav noen under en rundtur i buskas og siv ved Flesaker. Etter at sola hadde fått tak kom rovfuglene seilende. Tårnfalk, lerkefalk, vandrefalk, musvåk, hønsehauk, spurvehauk og til slutt en dvergfalk passerte tårnet. I tillegg var myrsniper, sandlo, heilo og trepiplerker på plass, for å nevne noe. Se artsobservasjoner.no for full liste.
Tårnvert Bjørn Tore Bollerud holdt som vanlig forsamlingen i ånde med gode historier og tricky spørsmål om fugl og deres lyder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar