fredag 28. september 2018

Tårndag i Fiskumvannet naturreservat lørdag 29. september

Da er høstens tredje tårndag vel gjennomført - denne gangen ikke helt uten dramatikk. Fuglemessig ble det en trå start hvor aktiviteten virket preget av det kalde været, men etter hvert som det tødde opp kviknet også fuglene til og det ble en meget bra dag. Lokalt for Fiskumvannet og de 5 deltakerne var en ung horndykker en sjelden observasjonen. En lerkefalk fløy gjentatte ganger rett over tårnet, og både dvergfalk, spurvehauk og hønsehauk viste seg fram. En stor flokk tornirisk anslått til 100 individer ble sett ved Flesaker. Å avslutte dagen med 14 kvartbekkasiner langs Hegstad beitemark var virkelig bemerkelsesverdig. Det ble registrert 45 arter denne dagen.

Dagens dramatiske innslag stod tårnvert Bjørn Tore Bollerud for da han midt i en munter passiar opplevde at hans kjære faste tårnhatt plutselig blåste av hodet, over tårnkanten og ned i elva Dørja. En redningsaksjon ble iverksatt og hatten kunne landes, litt våt men ellers i fin form. Bildene fra hendelsen taler sitt tydelige språk.Tårnverten redder sin kjære lue

Lerkefall (Foto: Lars Dolmen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar