torsdag 18. oktober 2018

Velkommen til møte 6. november med foredrag om nattlerke og andre arter i Spania

Tid: 6.11.2018 kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund.
Alle er velkomne. Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker.

Nattlerke (Foto Thor Østbye)

Nattlerkas landskap i Spania (Foto Thor Østbye)

Kveldens foredrag: Nattlerke – en utfordring og en drøm for ornitologer"  av Per Øystein Klunderud med bilder av Thor Østbye


Når Per Øysteins turgruppe besøkte Sepúlveda nord for Madrid i 2015, var det knapt noen norske ornitologer som hadde gode bilder av nattlerke (tidligere kalt dupontlerke). M
ed fugler i spill og sang ble det en feststund for deltakerne.  Seinere har det blitt ytterligere fire besøk her og på steppen El Planeron i Aragon, begge kjerneområder for arten. 

Per Øystein og Thor Østbye prøvde i april 2017 å avlure den myteomspunne arten for noen av dens hemmeligheter. I Fugleguiden omtales den slik: "Hovedsakelig standfugl. Svært sky. Ofte vanskelig å oppdage, løper raskt vekk. Synger helst i grålysningen og skumringen, en kort, vemodig, rolig repetert strof".

Vi får også høre om status og utfordringer for den rødlistede lerka. Finner vi de samme utfordringene hos noen av våre egne arter i kulturlandskapet? Det blir også litt om insekter og insektdød, siden lerkene er helt avhengige av insekter i hekketiden. Andre arter fra disse områdene vil også bli presentert. Som bonus får vi se bilder av pantergaupe / spansk gaupe. 

Per Øystein vil orientere om sine reisetilbud, under merkevaren KNoK (Klunderud Natur og Kultur).

Fotograf Thor Østbye er bosatt i Vang i Valdres. Han har i mange år livnært seg som fotograf, med stor innsikt i både arter og landskap. Han har samarbeidet med Per Øystein på en rekke reiser og med ulike tema knyttet til kulturlandskapet.

Foredragsholder Per Ø. Klunderud er bosatt på slektsgården på Fiskum i Øvre Eiker. Han har vært med i NOF Øvre Eiker lokallag siden 1975, herav 11 år som leder. Han har vært ansatt på deltid i Naturvernforbundet i Buskerud siden 1986, og har fra 1990 vært engasjert i arbeid med kulturlandskap. Blant annet  med slåttekurset på Ryghsetra, men også med arbeid på egen gård.

Etter foredraget følger ordinære møteposter:

·             Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
·         Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
·         Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.     
·         Meldinger og eventuelt.

Hjertelig takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster. Vel møtt!

·

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar