onsdag 22. februar 2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 8. MARS 2023

 Innkalling til Årsmøtet 2023 i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag

Tid: Onsdag 8. mars 2023 kl. 1830-1915

Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

PROGRAM

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps

3. Årsberetning 2022 (se arkfanen "Årsberetninger" ovenfor)

4. Revidert regnskap for 2022

5. Budsjett for 2023

6. Rapporter fra utvalgene

7. Innkomne forslag (ingen).

8. Arbeidsplan for 2023

9. Valg

-------------------------------------------------------

Vedlegg sendt alle medlemmer per mail:

 Årsberetning for 2022 inklusive rapporter fra utvalgene

 Godkjent regnskap for 2022

 Forslag til budsjett for 2023

 Valgkomiteens innstilling for 2023

21. februar 2023

For Styret i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag

Lars H. Dolmen,

sekretær

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar