lørdag 11. februar 2023

VINTERVANDRING MED 14 DELTAKERE I HOENSMARKA 5. MARS

Den trivelige turen gikk i strålende sol, med 14 deltakere og 14 observerte fuglearter. Under kyndig ledelse av Bjørn Tore Bollerud og Anne Kvam. Deltakernes aldersforskjell var mer enn 60 år. Ny tur i samme område går 14. mai, og da med forventning om mye fuglesang og et langt høyere antall fuglearter. Se referat på vår Facebookside. Hoensmarka er et mindre skogområde på vestsiden av Drammenselva, mellom Skotselvveien  og jernbanelinja. Et mye brukt turområde året rundt, med god brøyting og strøing i hovedgangveiene om vinteren. Vi ønsker å gjøre oss kjent i området, og håper å motivere til flere observasjoner og mer registrering av fuglelivet her.  Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar