onsdag 22. februar 2023

VELKOMMEN TIL GJENNOMGANG AV FUGLEÅRET 2022 I ØVRE EIKER

Tid: Onsdag 8. mars 2023 kl.19.15 -21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund.

ÅPENT FOR ALLE - GRATIS ADGANG - SALG AV KAFFE OG KAKER.


Etter årsmøtet for medlemmer (kl.18.30 - 19.15), ønskes alle fugleinteresserte velkommen  kl.19.15 til kaffe, kaker og en hyggelig prat med kjente og ukjente. Deretter avsluttes kvelden med foredraget «Fugleåret 2022 i Øvre Eiker» av Steinar Stueflotten. I dette tradisjonsrike foredraget gjennomgår han hovedtrekkene i fuglenes forekomst i kommunen i 2022, illustrert med bilder m.m. Vi ser blant annet på hvordan en tidlig vår og tørt vær fram til sommeren påvirket fuglelivet dette året, og hvordan den restaurerte beitemarka på Hegstad ved Fiskumvannet endret fuglefaunaen i området. Flere sjeldne artsfunn fra 2022 vil også bli presentert. Vel møtt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar