mandag 29. april 2019

Tre fine arrangement 27. og 28. april

Kilde: Lars Dolmen / Foto: Lars Dolmen og Jon Ludvig Hals

Ringmerkinga på Halshaugen med Anders Hals gikk av stabelen under nærmest perfekte forhold, med merking av 47 individer av 14 arter. Bjørkefink var dagens vanligste art. Det var tilløp til trengsel når de 14 deltakerne skulle studere fuglene på nært hold. Alle som ønsket det fikk prøve å holde og slippe fugler. Spesielt gledelig var det at 4 unge hadde møtt opp,
Følgende ble ringmerket: rødstrupe (4), svarttrost (1), rødvingetrost (1), løvsanger (1), spettmeis (1), skjære (1), pilfink (2), bjørkefink (17), grønnfink (7), grønnsisik (2), dompap (2), kjernebiter (7) og gulspurv (1). En trane sirklet lavt rett over Halshaugen. Takk til Anders Hals for nok en fin dag på haugen

Folk lytter når Anders deler sin kunnskap

Morten Jagdum med kjernebiter
Årets første Tårndag ved Fiskumvannet ble som vanlig stødig ledet av Bjørn Tore Bollerud. Med stort og smått var 12 deltakere innom tårnet. I gråvær, som ofte er bra fuglevær, ble 62 arter registrert. Inkludert ei myrrikse, som ble hørt jevnlig utover formiddagen. En myrhauk-hunn passerte, og berganda som har holdt til ved Fiskumvannet de siste par  ukene var på plass. Også fjellvåk, musvåk, tårnfalk, fiskeørn, hønsehauk og tårnfalk viste seg fram. Flere vadere som småspove og storspove, dverglo, sandlo, strandsnipe, skogsnipe, mange grønnstilk og gluttsnipe ble notert. Alle våre tre svalearter ble sett, mens tårnseileren fremdeles lar vente på seg. Takk til Bjørn Tore, som stiller opp år etter år.
Sangsvane med myk landing

Enkelte skjønnheter er heldigvis ikke sjeldne 
Turen langs nordre Tyrifjorden samlet i år bare fire 4 deltakere, med start i Vikersund kl 06.30. Første stopp var Røsholmstranda, og deretter Synneren, Averøya, Snyta, Juveren, Gomnes, Svartstadvika, Svendsrudvika (Sælabånn), Vik i Steinsfjorden, og Steinsvika. Siste stopp var Mo gård. 
Det var overraskende lite fugl å se på formiddagen, men det tok seg opp etter at sola begynte å varme rundt kl. 12. De siste 3-4 stoppene ga bra uttelling., Høydepunktene var stjertand (Svendsrudvika), to snadderand hanner (Vik), fiskeørn med fangst i Steinsvika og en "skrue" i lufta med musvåk, sivhauk og fiskeørn. På jordene var det mye heipiplerker, steinskvett og viper. Buskskvetten var å se flere steder.
Takk til Jon Ludvig for en ny flott tur til Tyrifjorden.
Fiskeørn
Flittig bruk av optiske hjelpemidler
Kilde: Foreningens sekretær Lars Dolmen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar