mandag 9. april 2018

Fabelaktig formiddag i Bergsvingen

Bergsvingen viste søndag 8. april enda en gang hvilken glimrende fuglelokalitet den kan være. Med stor aktivitet av mange fuglearter i alle himmelretninger, ble det en hektisk formiddag for de 15 som var innom. Vår vert Magne Sjøblom måtte stadig kaste seg over sitt teleskop og svinge det knirkende fra side til side, og Lars Dolmen hadde nok å gjøre som dagens notarius. I alt ble 46 arter registrert i Artsobservasjoner denne dagen. Alt fra bergirisk, steinskvett og snøspurv, til dvergfalk, musvåk og kortnebbgås. En stor opplevelse var det å høre både duetrost og ringtrost på kort avstand. Alle våre 6 trostearter var til stede. For de fleste ble det mange årsførste observasjoner. Vårfølelsen var sterk, selv om det etterhvert ble kjølig i gråværet.

Skvaldrende kortnebb bidro til vårfølelsen (Lars Dolmen)

Dvergfalken suste forbi. og satt kort i en grantopp (Melvin Åsum)

Ringtrosten kunne studeres på nært hold (Steinar Stueflotten)

Spurvehauken passerte flere ganger - også med fangst (Melvin Åsum)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar