torsdag 26. april 2018

Søndagstur 29. april til nordre Tyrifjorden


Viggo Ree inviterte i 21 år til en vårlig fugletur langs nordre del av Tyrifjorden. Turen hadde stor oppslutning, og førte til at mange ble kjent med de fine fuglelokalitetene langs ruta.  I år gjentar vi turen med Jon Ludvig Hals som leder.  Han ledet flere av Viggos turer, og er godt kjent i området.

Oppmøte på p-plassen ved rådhuset i Vikersund kl.07.30. Her kan de som ønsker det samle seg i et passende antall biler. Hvis det passer bedre kan du slutte deg til deltakerne på første stopp: Røssholmstranda i Nordfjorden – rødmerket på kartet nedenfor.
Røssholmstranda grenser til Karlsrudtangen naturreservat, og i bukta utenfor ligger ofte mye vannfugl. Turen fortsetter forbi kroksjøene Synneren og Juveren, før vi svinger sørover mot Røysehalvøya og stopper ved Onsakervika. Her er det fin utsikt mot flotte Averøya naturreservat.  Deretter følges veien videre langs Tyrifjorden, med stopp på flere utsiktsplasser. 

Viggo pleide å ta lunsj i Svensrudvika, med vid utsikt til Sælabånn.  Det var alltid trivelig, så kanskje gjør vi det samme.  Ta med mat og drikke. Seinere blir det pause på bensinstasjonen i Vik,  før turen avsluttes et sted ved Steinsfjorden. 

Lurer du på noe, kan du kontakte Jon Ludvig på 95973438. VEL MØTT!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar