torsdag 30. mars 2017

31 fuglearter og 11 bollespisere på vårfeiring i Bergsvingen søndag 2. april


Sommer i Bergsvingen, slik fuglene ser den fra motsatt side av elva

I flott vær ble det under æresmedlem Magne Sjøbloms ledelse notert 31 arter. Foruten de første linerler og intenst syngende lerker, kan nevnes hønsehauk, spurvehauk, musvåk, måltrost, viper og kortnebbgås. Et høydepunkt ble det også da foreningens andre æresmedlem, Arne Nævra, dukket opp med rosinboller.  Morten Jagdums bilder nedenfor gir inntrykk av høy sol- og trivselsfaktor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar