torsdag 9. mars 2017

Foredrag om fuglesang 14. mars

Hvordan gjenkjenner du fuglene på sangen? 

"Tonene fra himmelen" -  som fuglene overøser oss med om våren - er en rikdom som gir mange av oss en uendelig glede. Og den koster ikke en krone! Noen tror at kunnskap om hvordan hver enkelt art synger, tar bort noe av skjønnheten i fuglesangen – at fuglesang bare blir ”fag”. Helge Kvam hevder det motsatte: Når du vet mer, så opplever du sterkere!

Foredraget gir nøkler til hvordan du skal lære å kjenne igjen hver enkelt art, og hvordan du kan glede deg videre med egne studier. En av nøklene er å finne et vokabular for å beskrive det man hører, samt huskeregler som hjelper deg til å knytte sammen sangen med riktig art.

Helge Kvam


Helge Kvam er antakelig landets fremste ekspert på fuglesang. Sammen med Jon Lurås står han bak CD-utgivelsene "Sangfugler" og "Fjellets sangfugler" , som presenterte fuglesang på en ny måte. Mange har lært seg å gjenkjenne artenes lyder gjennom platenes pedagogiske genistrek med veksling mellom lydene og en konkret beskrivelse av dem. En effektiv "nøkkel" til et tema mange av oss finner vanskelig og frustrerende i starten.

Nå på salg hos Natur og fritid kr.199
Sted: Haug menighetssenter i Hokksund / Tid: Tirsdag 14. mars kl.19. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar