onsdag 15. mars 2017

Nytt styre i NOF Øvre Eiker etter årsmøtet 2017

Leder Audun Jahren og kasserer Terje Bakken ønsket ikke gjenvalg, og ble takket av årsmøtet etter mange års innsats for foreningen. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, og nye styremedlemmer er Lars Jacobsen og Lars Dolmen. Anne Kvam ble valgt som kompletterende varamedlem. Både det nye styret og personer med andre roller i foreningen framkommer i arkfanen "Verv / kontakt".


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar