onsdag 5. juni 2013

Botanikere og fuglefolk på felles tur til Klunderud

Foreningstur til edellauvskogen og kulturlandskapet på Klunderud gård i Åssideveien i samarbeid med botanisk forening. Noen og tjue deltagere møtte opp, flest botanikere. Per Øystein ønsket velkommen og fortalte litt om gårdens historie og landskapet på Åssida. Mest interessante fugleobservasjoner på denne kveldsturen var gulsanger, bøksanger og kjernebiter, totalt 20 arter. Ellers gledet undertegnede seg over funn av lerkespore rett nedenfor gården til Per Øystein. Kaffen ble nytt i kveldssola med flott utsikt til Darbu og Fiskumvannet. Etterpå dro noen av oss til Bergsvingen for å lytte etter åkerriksa. (Kilde: Steinar Stueflottens dagbok på www.artsobservasjoner.no)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar