onsdag 5. juni 2013

Ni deltakere på fuglevandring i Kongsberg

Turleder Olav Såtvedt oppsummerer: 9 fugleinteresserte møtte opp på Kirketorget i Kongsberg torsdag 4. Juni for å ta en rusletur over kirkegården og ned til parken ved Bergsverksmuseet. Turen gikk i oppholdsvær med litt kald nordavind. I alt 26 arter ble notert, mange var typiske byfugler. Flest observasjoner fikk vi parken nede ved Lågen. Her kunne vi høre og se munk,  bokfink og løvsanger i tillegg til skvatrende gråtroster og stærer som lette etter mat på plenen. Hagesanger ble også hørt. En gråfluesnapper var på intenst insektjakt. Her ved Bergverksmuseet er også Kongsbergs eneste kjente hekkeplass for kaie. Vi så  5-6 kaier som holdt til i parken og som fløy opp mot den store murbygningen. Da vi snudde oss mot Lågen, så vi rundt 20 fiskemåker, den arten hekker bl. a. på gamle lensestokker ovenfor Nybrufossen. 1 gråmåke og 1 sildemåke ble også sett i strandkanten. I tillegg til stokkendene var det et par med kanadagjess. 1 laksand hunn kom flygende i ganske lav høyde over elva. Turledere var Bjørn Tore Bollerud og Olav Såtvedt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar