tirsdag 4. juni 2024

TÅRNKVELD I ØYENLÅGEN TORSDAG 6. JUNI KL.17.30-20

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE

Vi ønsker velkommen til Tårnkveld ved Øyenlågen Fugletårn. Øyenlågen er en kroksjø i tilknytning til Numedalslågen. Ved lokalitetskonkurransen for ei uke siden hadde tårnet oppunder 50 registrerte arter, så det er gode muligheter for å se og høre noen godbiter på torsdag. Vis hensyn ved parkering da Hvambsida-veien er smal. Man kjører 1-2 km fra Rv40 og ser da tydelig tårnet på nedsida / høyre side av veien. Tårnvert er Aleksander Solberg. Han er en av de i foreninga som har brukt mest tid i området de siste par årene. Arrangementet er åpent for alle. Møt opp torsdag kveld til ei hyggelig fuglestund!

Kanskje dukker tornskata opp igjen 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar