tirsdag 4. juni 2024

LETT VANDRING PÅ ØVRE SANDØRA ONSDAG 5. JUNI

Fra parkeringsplassen utenfor Hokksund camping ble første stopp for de 9 deltakerne en sandsvalekoloni i en storsteinet mur. Kolonien har vært her i mange år, og ser ut til å klare seg godt.  På de store grasslettene og blant flommarkas buskvegetasjon så vi mange grågåsfamiler med unger av ulike størrelser. Vi krysset det tidligere elveløpet "Brynta", som skiller Sandøra fra fastlandet, hvor det store raset tok med seg jord, låver og husdyr lille julaften 1910. Planen om en runde i skogen ble avbrutt av et plutselig regnvær som meteorologene ikke hadde forutsett. Av fugler ble derimot ingen uventede arter blant de 33 observerte. Takk til turleder Magne Sjøblom. 

Første stopp foran svalekolonien


"Brynta" var bredere og fungerte som skipsleie før raset smalnet den inn

Våtmarker gir gode vilkår for fuglene


Ved flommarka langs elva

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar