onsdag 4. januar 2023

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM HØYAKTUELL FORSKNING PÅ RYPE

Tid: Onsdag 11. januar kl.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund
Gratis adgang - Alle er velkomne

 
KVELDENS FOREDRAG:  "LIRYPA GJENNOM 150 ÅR - ER ENDRINGER I FJELLETS ØKOSYSTEM PÅ GANG?" AV OLAV HJELJORD

Det store spørsmålet: Hvor ble det av rypene?

Som viltbiolog har professor emeritus Olav Hjeljord hatt ansvaret for faget viltforvaltning ved Universitetet for miljø og biovitenskap. Han har arbeidet med hønsefugl i en årrekke, delvis i Norge og delvis i russiske naturreservater. Spesielt har rypene stått sentralt i hans interessefelt. Som kjent har bestanden av ryper gått kraftig tilbake de senere årene. Røster har hevet seg for å frede fuglen, og den har vært inne på rødlista over sårbare arter i norsk fauna. Samtidig vet vi at rypene svinger mye fra en tidsperiode til en annen, og spørsmålet er derfor om vi bare er inne i en naturlig, forbigående bestandsnedgang, eller om vi ser en langsiktig nedadgående trend. For å si noe mer presist om dette har Hjeljord satt sammen en bestandskurve for rype over nær 150 år fra siste halvdel av 1800 tallet til i dag. Spørsmål han vil ta opp er bla. hvilken rolle klimaendring, øket rovdyrpress og jakt har hatt forbestandsutviklingen. Dette er tema som Hjeljord og medarbeidere nylig har publisert internasjonalt. Vi får her anledning til å høre de aller siste resultater fra forskningen på rype.

Fra rypejakt i Troms 1966 (foto: O. Hjeljord)

Etter foredraget blir det pause med salg av kaker og kaffe, og mulighet for en prat med kjente og ukjente fugleinteresserte. Møtet avsluttes med deltakernes siste bilder og observasjoner av fuglelivet.

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM HAR MED KAKER OG GEVINSTER TIL LOTTERI FOR DEKNING AV HUSLEIE. VEL MØTT!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar