søndag 6. oktober 2019

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM NATUROPPLEVELSER I FINNEMARKA


Tid: Tirsdag 8. oktober kl.18.30
Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Denne gang får vi besøk av Knut Solberg, ofte omtalt som "Uglemannen fra Lier". Han har i mange tiår sørget for boliger til kattugler i Lierdalen, noe som har ført til at området er usedvanlig uglerikt. Men Knut har også hatt mange andre naturopplevelser i nærliggende fantastiske Finnemarka, som han også har stått på barrikadene for å beskytte mot uvettig hugst og ødeleggende skogsbilveier. Det blir en personlig beretning, som kan inspirere oss til å benytte vår nære natur enda mer.

Hønsehauk (foto: Knut Solberg)

Tiurleik (foto: Knut Solberg


Finnemarka omfatter 430 kvadratkilometer - også med høytliggende furuskog

Alle ønskes velkommen. Fri adgang. Salg av kaffe og kaker.

Etter foredraget følger ordinære møteposter:


·         Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
·         Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
·         Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.     
·         Meldinger og eventuelt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar