torsdag 17. oktober 2019

Siste tårndag med sol, god stemning og mye fugler

I nydelig vær ble det trivelige timer i tårnet. De som var tidligst på plass fikk besøk av en gråspett like ved tårnet, en sjelden gjest her ute, og en flokk kortnebbgjess passerte. En varsler som var aktiv rundt tårnet hele dagen ble ettertrykkelig fotografert. Av større rovfugl ble hønsehauk, musvåk og vandrefalk notert. En flokk kaier med rundt 350 individer fløy forbi flere ganger, og over 100 grågjess ankom litt utpå ettermiddagen. Dette var siste utendørsarrangement i foreninga for året. Takk til alle deltakere, og ikke minst tårnvert Bjørn Tore Bollerud for 8 uklanderlig gjennomførte tårndager. Foto: Morten Jagdum og Lars H. DolmenTårnvert Bjørn Tore Bollerud ankommer i kjent stilVarsler over Dørja

Varsler på post

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar