torsdag 2. mai 2019

Velkommen til møte med foredrag om storspove - Årets Fugl 2019

Tid: Tirsdag 7. mai / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund
Alle er velkommen. Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker.

Mange forbinder de høylytte trillene fra storspoven på trekk eller hekkeplass som symbolet på vår. Men storspoven er i tilbakegang, og har fått kategori sårbar (VU) på den norske rødlista. Derfor ønsker NOF å kartlegge bestanden bedre i 2019. Foredraget vil inneholde fakta om storspoven, trekkruter og overvintring, hva vi vet om bestanden, hvilke faktorer vi tror har negativ påvirkning samt noe om hva som skjer med storspoven og andre store vadere globalt. Foredraget ledsages av bilder og video-opptak.Per Stensland har vært i NOF’s sentralstyre i over 10 år, har vært leder av NOF Oslo og Akershus, NOF Asker og Bærum, mangeårig styreleder i Natur og Fritid og var en av initiativtagerne til NOF Travel. Han har også vært mangeårig styremedlem og nestleder i Sabima, samarbeidsorganisasjonen for biologisk foreninger i Norge. .

Etter foredraget følger ordinære møteposter:
·         Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
·         Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
·         Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.     
·         Meldinger og eventuelt.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar